Pass opp for hacking Dagbladet.no ble nylig utsatt for et massivt hackerangrep. Hva om slike angrep rettes mot offentlige tjenester? Leder Tore L. Orderløkken i Norsk Senter for informasjonssikring, (NorSis), ga deltakerne på e-forvaltningskonferansen en tankevekker: Hvilke konsekvenser vil det få for samfunnet dersom banknæringen, skatteetaten eller andre næringer blir rammet? NorSis skal bevisstgjøre om nasjonale trusler og sårbarhet. Hackere får stadig bedre verktøy og angrepene gjør større skade. Når samfunnet blir stadig mer tilgjengelig, må også sikkerhetsnivået høynes, er budskapet. Orderløkken advarer mot å legge sensitiv informasjon om virksomheten over på minnepinner. Bærbare pc-er og mobiltelefoner kan lett komme på avveie. Mer om e-forvaltningskonferansen finner du på http://fronter.com/kknettarkiv. Brukernavn: eforvaltning, passord: dokumentasjon.    MoS Fornyingsministeren: – Alle skal med – Universell utforming handler ikke om noen andre, men om oss alle. Det handler om å la folk få arbeide, enten man har brukket en finger, er dyslektiker eller har vond rygg, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud som innledet på e-forvaltningskonferansen. Tekst: MONICA SCHANCHE Statsråden innrømmer at en del av løsningene innenfor informasjonsteknologi i offentlig forvaltning er knotete. Om lag en firedel av dem som går av med avtalefestet pensjon gjør det fordi de ikke behersker it-systemene på jobben. Samtidig viser bransjetall at opptil 90 prosent av jobbene krever at man kan bruke informasjonsteknologi. Og mer enn en tredel av jobbene krever høy digital kompetanse. Ikke bare digitale atleter – I et samfunn der alle skal være med, kan vi ikke ha it-løsninger som sperrer noen ute. Det kan ikke være slik at bare den halvparten som til enhver tid fungerer som digitale atleter, skal få lov til å jobbe, få lov til å kommunisere med offentlige etater på nett eller få lov til å bruke nettbanken, sier Aasrud. Statsråden framholder at regjeringen vil intensivere satsingen på e-forvaltning. Digitalt førstevalg betyr å gjøre den digitale tjenesten til den viktigste. – Det får vi ikke til om de ikke er universelt utformet, understreker hun. Det betyr at løsningene må være tilpasset alle. Nye krav til it-løsninger i år Rigmor Aasrud peker på at allmenn tilgjengelighet også har en næringspolitisk side. Brukervennlighet og universelt utformede tjenester og produkter er bedre tjenester og produkter. Til det trengs et rammeverk som spiller på lag med framtida og hjelper til med å skape gode bedrifter. Derfor har regjeringen bestemt seg for å stille krav. – Lov om tilgjengelighet og ikke-diskriminering trådte i kraft for et år siden, og i år skal vi komme med en forskrift som spesifiserer kravene til alle itløsninger, enten det er fra offentlige eller private tilbydere, understreker fornyingsministeren. 32 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON