Foto: Regjeringen.no Tilgjengelig for alle – Alle skal kunne nå fram til offentlige etater. Og det må finnes alternativer for dem som ikke er på nett, sier Fagforbundets Gerd Eva Volden. Tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og personvern er viktig for ansatte og innbyggere i en stadig mer elektronisk hverdag. E-forvaltningskonferansen som ble holdt i Oslo i februar, hadde hovedfokus på universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i offentlig forvaltning. Det vil si at teknologien som utvikles skal ta høyde for at mennesker har ulike forutsetninger og behov. Andre viktige temaer var offentlighetsloven og i hvilken grad offentlig ansatte skal bli eksponert på nett. Gerd Eva Volden E-forvaltningskonferansen som i år ble arrangert for tredje år på rad, er et samarbeid mellom Fagforbundet, El & It, Norsk Tjenestemannslag og Universitetet i Oslo. Arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av at ansatte og innbyggere blir involvert når velferdstjenestene blir mer og mer elektroniske. – Alle skal ha del i utviklingen fram til et godt elektronisk forvaltningssamfunn. De ansattes kompetanse må tas med i utviklingen av nye digitale løsninger, sier Gerd Eva Volden, leder i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Hun framholder at fagbevegelsen har en viktig rolle for å skape trygghet for de ansatte i en omstillingsprosess, og peker på at brukernes behov må bli ivaretatt. – Velferdstjenester skal også være tilgjengelig for mennesker som ikke har mulighet til å bruke nettet, understreker Gerd Eva Volden. IT-KRAV: Universell utforming er design for alle. Å bygge ei framtid for oss alle er en jobb vi må lykkes med, sier statsråd Rigmor Aasrud. Fagbladet 4/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKON