FOKUS NAV BLE OPPRETTET ved å slå sammen to statsetater og inngå partnerskap med hver eneste kommune i landet. Vi har laget en helt ny organisasjon og etablert en ny plattform for infrastruktur. Samtidig gjennomfører vi en omfattende pensjonsreform, slik at vi har den nødvendige systemstøtten når nytt regelverk for pensjon trer i kraft fra 1. januar neste år. Vi fokuserer også på neste fase av moderniseringen, og jobber med å få til en mer fullverdig og integrert IKT-løsning. Her er målet en inngang til saksbehandling for hele eller store deler av Nav og våre rundt 18.000 ansatte. Siden store deler av befolkningen bruker våre tjenester, må vi også ivareta deres behov. Dagens mangfold av IKTløsninger har en rekke svakheter, og mulighetene for selvbetjeningsløsninger er en av disse. I dag har vi manuelle rutiner på en rekke områder der IKTløsningene ikke tilfredsstiller økonomiregelverket fullt ut, og det er ikke god nok systemstøtte for internkontroll. Situasjonen gjør også at saksbehandling ikke kan automatiseres, og mulighetene for elektronisk samhandling mellom Nav og for eksempel arbeidsgivere eller leger er ikke gode nok. Alt i alt blir utviklingen av nye IKTløsninger for å møte brukernes forventninger og Navs behov krevende, og det må planlegges godt. Vi vil ikke klare å ta ut Navs fulle potensial uten fortsatt sterk satsing på utvikling av IKT-systemene våre. Vi har staket ut kursen for dette, og vi jobber med hvordan vi kan komme i mål. TILBAKE TIL hverdagsmetaforen. Når vi er i mål, har vi laget ett par sko som kan brukes i alle de rommene medarbeiderne våre har behov for å gå inn i. De som må inn i hemmelige rom for gjøre å jobben sin, får spesialsko. Dette høres uhyre enkelt ut i en ellers komplisert verden, men alt i alt er det en forenkling vi jobber for. Ett brukernavn og ett passord er målet for sikkerhetsløsningen i den moderniserte IKT-porteføljen i Nav. Veien dit er lang og kronglete. I mellomtida er det dessuten avgjørende at dagens tjenester fungerer minst like godt som i dag. For å få til dette, må prosessen planlegges nøye, og ikke minst må det settes av nok ressurser. Går det etter planen, er vi i mål i 2015. Fagbladet 4/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON