SEKSJONSLEDER Prosjektleder for rådmannssatsing Arbeidsutvalget i Fagforbundet har vedtatt å frikjøpe nestleder Arnfinn Ihle i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) som tillitsvalgt for et prosjekt rettet mot rådmenn og andre ledere i forbundet. Arbeidet innebære blant annet verving og opplæring. Tillitsvervet som prosjektleder gjelder denne landsmøteperioden, og Arnfinn Ihle er i skrivende stund i forhandlinger om permisjon fra sitt arbeid som kommunekasserer i Fitjar kommune.    MoS Faggrupper i SKA-seksjonen Etter forslag fra fylkene og seksjonene lokalt har styret i Seksjon kontor og administrasjon reoppnevnt faggruppene med følgende medlemmer: Faggruppe personal • Leder Helga Bognø (institusjonsleder) • Geir Magne Øines (personalkonsulent) • Leif Nordeide (personalkonsulent) • Elisabeth Sletten (ungdomsrepresentant, student) • Lisbeth Fauske (personalkonsulent) Faggruppe økonomi • Leder Else Annie Hansen (revisjonssjef) • Marte Hammer (forskningsrådgiver) • Kurt Fredriksen (revisor) • Torild Erstad (økonomirådgiver) • Astrid Olsen (økonomirådgiver) Faggruppe IKT • Leder Odd Erik Asphaug (spesialrådgiver) • Axel Sjøberg (IT-konsulent) • Ivar Nodeland (IKT-ansvarlig) • Toril Langlo (administrasjonssekretær) • Andreas Dalsegg (seniorkonsulent) Faggruppe Nav • Leder Venke Annie Nes (konsulent) • Mette Aspmyhr • Terje Egrem • Ingrid Teigen Faggruppe sekretærer/ kontorfagarbeider • Leder Britt Silseth (helsesekretær) • Ragnar Bræck • Magne Hestad • Cathrin Hansen • Ingrid Raasholm Faggruppe arkiv • Leder Sidsel Liborg (arkivar) • Tone Lystad Olsen • Anne Pettersen • Dubravko Bikic • Åse Johansen Få hjelp til å bli slettet Datatilsynet har lansert slettmeg.no – en rådgivningstjeneste som skal gi hjelp til folk som opplever krenkelse av personvern på internett. Datatilsynet står bak tjenesten som er opprettet på bakgrunn av forslag fra personvernkommisjonen i 2009. Krenkende materiale kan være bilder, uriktig informasjon, sjikane og falske profiler. hjelp til selvhjelp. Tjenesten har ikke mandat til å kreve at noe slettes eller selv foreta sletting. Den skal gi råd og hjelp for å komme i kontakt med dem som har lagt ut krenkende opplysninger eller med dem som står bak nettsiden der informasjonen fins. Hjelp fås per telefon, chat, ved å fylle ut skjema eller sende e-post.    IVR Slettmeg.no skal både gi hjelp og Tariff og kamp for arbeidsplassene Når du leser dette, er tariffoppgjøret i full gang. Fagforbundet har vedtatt sine rammekrav. Forhandlingene i alle de ulike avtaleområdene, sentralt som lokalt, skal ta utgangspunkt i disse. Kjøpekrafta skal sikres for alle arbeidstakere. Det kreves utvikling av garantiordninger som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn. Det kreves likeverdig lønnsmessig uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar. Det kreves særskilte likelønnstiltak for kvinnedominerte grupper. Les alt om oppgjøret på www.fagforbundet.no/tariff/ Hvor langt vi kommer i forhandlingene, gjenstår å se, men en ting er sikkert: Med en medlemsmasse på mer enn 310.000, er Fagforbundet i en særstil- Et godt resultat i tariffoppgjøret bidrar til trygghet. Ansatte som verdsettes, trives bedre og yter mer. ling når det kommer til innflytelse på hvilken retning dette oppgjøret skal ta. Det er verdt å merke seg. Du har god grunn til å være stolt av medlemskapet ditt i Fagforbundet. Du teller i høyeste grad med i tariffoppgjøret. Mange jobber i bedrifter uten tariffavtale. I et stort bilag til avisa Dagens Næringsliv i februar i år, er det outsourcing av arbeidsplassene våre som er tema. «Tenk strategisk: – Sett ut økonomi- og lønnsområdet til andre, så kan du og de ansatte prioritere bedriftens kjernevirksomhet,» er et av utsagnene i dette bilaget. Et annet er: «Sett ut kontorstøtten, frigi tid og ressurser.» Det kan sikkert finnes unntak, men dessverre er nok hovedregelen at det er arbeidsgiverne som har bukta og begge    GERD EVA VOLDEN endene i bedrifter som leies inn for å utføre blant annet kontorfaglige oppgaver. Sånn vil ikke vi i Fagforbundet ha det. Denne utviklingen må vi bruke mye tid og ressurser på å kjempe mot. Vi ønsker likeverdige forhold mellom arbeidsgiver og alle arbeidstakere, regulert gjennom lov- og avtaleverk. Outsourcing og privatisering undergraver tariffavtalene våre. Et godt resultat i tariffoppgjøret bidrar til trygghet. Ansatte som verdsettes, trives bedre og yter mer. Til beste for hele virksomheten. 38 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON