Skeptisk til ny helsereform En fersk rapport går langt i å antyde at regjeringens samhand- lingsreform i helsesektoren vil legge til rette for at mange lokal- sykehus blir lagt ned eller omgjort til lokalmedisinske sentre. Tekst: PER FLAKSTAD Siden 2007 har foretaksstyrer lagt ned seks lokalsykehus i Norge, og flere står for tur. Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har bedt helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) om å fryse alle prosesser i helseforetakene som tar sikte på å legge ned lokalsykehus. Hun mener alle helseforetak må utsette planer om nedlegginger til etter at regjeringen har lagt fram den nasjonale helseplanen til høsten. I veien for markedsstyring Ifølge rapporten «Helsesektorens økonomiske og organisatoriske utfordringer», med undertittelen «Samhandling, lokalsykehus og offentlig økonomi», bidro helseforetaks- reformen i 2002 til en utvikling der flere lokalsykehus blir nedlagt. Rapporten er laget av Høgskolen i Hedmark og Fagforbundet. Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark har vært prosjektleder for rapporten, og han mener at samhandlingsreformen kommer til å forsterke utviklingen fra 2002 med et mer markedsstyrt helsevesen. – I denne sammenhengen står lokalsykehusene som lokale monopoler, og de begrenser muligheten for å innføre en markedsmodell. Derfor er de svært utsatt, og vil etter hvert bli lagt ned til fordel for eksempelvis distriktsmedisinske sentre. Men ingen vet hva slike sentre skal inneholde, sa han på en pressekonferanse da rapporten ble presentert. Kan ikke fortsette som i dag Da landsstyret i Fagforbundet diskuterte samhandlingsreformen like før påske, var Are Helseth (Ap) fra Stortingets helsekomité invitert for å innlede: SLAKT: En fersk rapport er ikke nådig mot grunnlaget for samhandlingsreformen. Fra v. rådgiver i Fagforbundet Unni Hagen, professor Bjarne Jensen og leder i Kommunenes interesseorganisasjon for lokalsykehus, Turid Opedal. – Det vil alltid være krefter i samfunnet som ønsker å beholde alt slik som det er. Men Norge i 2030 vil være helt annerledes enn Norge i dag, derfor må vi gjøre noe for at helsetilbudet skal utvikle seg i takt med resten av samfunnet, sa han. > SAMHANDLINGSREFORMEN • Samhandlingsreformen skal etter planen gjøre helsetjenesten bedre ved å styrke samarbeidet mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. • Det skal utarbeides forslag om nytt lovverk, nye finansieringsformer og ny organisering av helsetjenestene. • Samhandlingsreformen skal etter planen gjennomføres fra 2012. 54 > Fagbladet 4/2010 Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonKON