E INNHOLD > Foto: Leif Arne Holme 8    TEMA: Lønn etter kjønn 14    Lønn som fortjent 16    Kontraktørvesenet blomstrer i barnevernet 20    PORTRETTET: Med kommunale hensikter 26    Dugnad for Huambo 40    FOTOREPORTASJEN: Velferdsarbeidere 46    Vannkrig i Andesfjellene 54    Skeptisk til ny helsereform FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Kollektivprodusentbullshit 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    Ufør i Gaza 56 Oss 58 Kryssord 59 Petit 62    JOBBLIV: Brenner for formen Støtte i et nettverk I Nord-Trøndelag har kirkegårdsarbeidere og gravlundsbetjening gått sammen og dannet et nettverk. Yrkesgruppa har behov for et nettverk for å takle sin arbeidshverdag. Mange jobber alene, og utfordringene er tøffe. 33 > 27–38    SAMFERDSEL OG TEKNISK Barnevernet verner ikke ansatte Barnevernkompetanse AS heter firmaet på toppen av konsulenthierarkiet i barnevernet, en bransje gjennomsyret av konsulenter og uryddige arbeidsforhold. Med kun tre fast ansatte omsatte firmaet for 30,4 millioner kroner i 2008. 16 > 2 > Fagbladet 4/2010 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9278    241 393 Trykksak Foto: Erik M. Sundt M J I M K L Ø T R E fbaargang2010 fbseksjonSAM