SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Viktige standarder Få tenker over at standarder styrer en stor del av livet vårt. Det er mulig å være med å påvirke hvordan framtidas standardløsningene skal bli. 30 > Ikke lenger offentlig Trafikkbetjenter er en av flere yrkesgrupper som mister status og beskyttelse som «offentlig tjenestemann» når den nye straffeloven trer i kraft. 32 > Meningsløs sløsing Det er sløsing å bruke millioner av kroner på stadige navneendringer i kollektivtrafikken, mener forlagssjef Anders Heger. 36 > Foto: Erik M. Sundt ENTUSIASTER: I seksjonsarbeidet må vi ha fokus på opplæring, utdanning og yrkesfaglig informasjon, mener opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog, prosjektleder Lise Larsen og styremedlem Finn Bærland. Telemark satser yrkesfaglig Vant igjen Tingretten slår fast at Marja Aastrøm ble diskriminert for både alder og kjønn da hun ikke fikk jobben som brannkonstabel i Vadsø. Nå må kommunen betale henne 450.000 kroner i erstatning. Det er ikke første gang Fagbladet omtaler denne saken. Tidligere har Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast at Aastrøm ble diskriminert både når det gjaldt kjønn og alder. Saken begynte i 2005 da Aastrøm søkte stillingen som brannkonstabel. Da hadde hun jobbet som deltidsmannskap i sju år. Først søkte hun et vikariat, senere en fast stilling. Da en yngre mann ble ansatt, klaget hun til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). De uttaler at hun er forbigått, og at det er ulovlig å kreve at en søker skal være under 35 år gammel. Også denne avgjørelsen anket kommunen. Heller ikke denne anken fikk medhold. Den gang uttalte Aastrøm glede og lettelse. – Jeg liker arbeidet mitt veldig godt og håper det kan komme flere jenter inn i yrket, sa hun til avisa Finnmarken. Nå, etter enda en runde, denne gangen i tingretten, er neppe lettelsen mindre. I denne runden er kommunen idømt både erstatning, oppreisning og saksomkostninger.    PF Fagforbundet Telemark har fått 800.000 i ekstra prosjektmidler og satser friskt på yrkesfaglig utvikling og kompetanseheving. Lise Larsen i Fagforbundet Telemark arbeider heltid for å gi alle de fire yrkesfaglige seksjonene en ekstra piff til innsats. – Forbundets evaluering viser at seksjonsarbeidet ikke er helt som medlemmene forventer. Målet med prosjektet er å få opp seksjonsarbeidet i fagforeningene. Det er viktig at vi på fylket hjelper de seksjonstillitsvalgte med å lykkes, og at seksjonsarbeid blir en naturlig del av fagforeningsarbeidet, sier Lise Larsen. Hun er leder for Seksjon helse og sosial i Telemark og er nå også en ekstra ressurs i tillegg til de øvrige seksjonstillitsvalgte i fylket. Det tar mye tid å finne ut av hva som fins av tilbud på fagskoler og videregående utdanning. I «Prosjekt Yrkesfaglig utdanning og kompetanseheving» har de listet opp en rekke utdanningsmuligheter i Telemark med oversikt over grunnutdanning, yrkesfag på videregående, på fagskoler og høgskoler. – Vi ønsker et tilbud til alle. Fagskole er et godt tilbud for mange, også for dem med fagbrev, sier opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog. – Et viktig mål er å få vurdert realkompetanse, og komme med forslag til hvordan medlemmene kan øke kompetansen og dermed få uttelling i form av økt lønn, påpeker Finn Bærland, en veteran i opplæringssammenheng. – Formell kompetanse er ikke så vanskelig å få betalt for. Realkompetansen er det vanskeligere å få anerkjent. Ikke minst er det viktig å innfri voksnes rett til videregående opplæring, med godskriving av utdanning og erfaring. Deltakerne i prosjektgruppa har merket seg at det ofte søkes etter høgskoleutdannede når nye stillinger lyses ut. De mener det er grunn til å se på om det stilles for strenge krav, og oppfordrer tillitsvalgte lokalt til å bli mer bevisst på hvilken kompetanse som trengs for å utføre de ulike jobbene. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 4/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonSAM