AKTUELT Gull av gråstein Frafall i videregående skole er et stort problem, men det er ikke nytt. Det slår Gudmund Hernes fra Fafo fast i rapporten Gull av gråsteinª. Rapporten kommer med ulike tiltak og peker på at konsekvensene av frafall er store og alvorlige. Det å ikke ha gjennomført videregående opplæring gir i altfor mange tilfeller dårlige vilkår for arbeid og samfunnsdeltakelse. Rapporten kommer med anbefalinger for å få til en bedre gjennomføring av videregående opplæring. Et av forslagene går på utstyrsituasjonen i de videregående skolene. Fagforbundet støtter forslaget om å kartlegge utstyrsituasjonen på de videregående skolene. Forbundet er også opptatt av et godt og aktivt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, mellom arbeidslivet og skolene, og godt fungerende yrkesopplæringsnemnder, faglige råd og opplæringskontorer. Dette er en del av de viktige rammefaktorene for ei god fag- og yrkesopplæring. Fagforbundet mener det også er viktig med lavterskeltilbud som tar takª i ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring.    IVR STORE PROBLEM: Konsekvensene for dem som ikke gjennomfører videregående opplæring er store. BEDRE HELSE: Ingrid Vestrum, Solveig Ringen, Elin Rønningen og ledende renholder Ingrid Øverhaugen lærer om bra mat og utveksler oppskrifter og erfaringer. Underveis i kurset blir de også bedre kjent med hverandre. Renholdere lærer om mat I Nordre Land lærer renholdere om sunne matvaner. Målet er at bra mat skal gi bedre helse. En bonus er at kurset også fungerer som trivselstiltak. I et møterom på rådhuset på Dokka i Nordre Land sitter en gjeng fornøyde renholdere og gomler salat og drikker vann med agurk i. Maten har de laget selv. Ingrid Vestrum syns kurset så langt har vært nyttig. Egen kokebok " Vi er blitt mer bevisst på å kikke på varedeklarasjoner og finne fram til sunne matvarer. Og på at vi må få i oss fem om dagen selvfølgelig, sier hun, og viser til at kurset har sterkt søkelys på frukt og grønt. Kurset Bra for bedre helseª holdes av Land Bedriftshelsetjeneste. Alle renholderne i kommunen har fått tilbud om å delta, og deltakerne har fått en kokebok med sunne oppskrifter. Innholdet i kurset bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. Kurset er en blanding av faktainformasjon, diskusjon, matlaging og smaking. Bedre kunnskap " Dette er ei aktiv gruppe. Kurset gir bedre samhold og trivsel, og de blir mer sammensveiset. Vi har hatt høyt sykefravær, men det er på vei ned, sier Ingrid Øverhaugen, som er leder for rundt 30 fast ansatte og 10 vikarer innen renhold. Gruppefølelsen er viktig, tror Vestrum. " Vi utveksler erfaringer og får bedre samhold. Vi sitter ikke like mye på hver vår tue som vi gjorde før. Dessuten har vi mer rullering av arbeidsoppgavene, sier hun. Mottoet for kurset er Små skritt, store forbedringerª, og målet er at deltakerne skal få kunnskap om mat og matvaner og inspirasjon til å gjøre hensiktsmessige endringer i kostholdet, ifølge kursleder Guri Mette Sollien fra bedriftshelsetjenesten, som er en god samarbeidspartner for kommunen. " Det handler om bevisstgjøring av vaner, for eksempel at det kan lønne seg å handle litt sjeldnere på butikken. Kurset er ingen slankekurª, men tar utgangspunkt i vanlig mat, forteller hun. Tekst og foto: ELI KRISTINE KORSMO 28 > Fagbladet 4/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM