blir det i flere sammenhenger fortsatt sett på som et konkurransefortrinn å binde kundene til sine egne tekniske løsninger. Kommer fra EU Alle de europeiske standardene kommer fra EU-systemet. Men også de nordiske landene samarbeider om standardiseringsarbeid. Renholdsstandarden NS Insta 800 er et eksempel på dette. – Målet med det nordiske samarbeidet er blant annet å påvirke tenkningen i de andre europeiske landene, sa Grimsrud. – Det europeiske standardiseringsarbeidet er innrettet mot målet om ett felles marked og fri flyt av varer og tjenester. Felles stan- BRUKER STANDARD: Renholdsoperatør Laila Venåsen ved Hafslundøy skole i Sarpsborg bruker NS Insta 800 i arbeidet sitt. Norsk Kommune- darder skal sikre like vilkår og kvalitet på både arbeid og produkter. – Siden det er produsenter og leverandører selv som er med på å lage standardene, er det også viktig at partene i arbeidslivet bidrar for blant annet å ivareta helse, miljø og sikkerhet for de ansatte, fortsatte han. EU-direktiver sklir med få unntak gjennom det norske systemet og ender som norske lover. Nye standarder fra EU skal i løpet av seks måneder etableres som standarder også her. Innflytelse På hjemmesiden til Standard Norge kan alle som er interessert melde seg på og få forslag til nye standarder til høring. – Når arbeidet er kommet så langt, er innflytelsen svært liten. Vi vil selvfølgelig ta hensyn til gode innspill, men arbeidet er såpass grundig at de fleste innspillene allerede er gjennomgått og tatt hensyn til, sa Grimsrud. – Derfor er det viktig å delta i hele prosessen for den som ønsker å påvirke hvordan standarden blir. Dette er imidlertid kostbart, siden bedrifter og organisasjoner må dekke både reiseutgifter og lønn til sine representanter. Likevel mener jeg at fagbevegelsen bør ha representanter som deltar i standardiseringsarbeidet på områder som har stor betydning for medlemmene, sa Grimsrud. forbund var med da standarden ble laget. andarder av (Derfor er det viktig å være med og påvirke dem) Fagbladet 4/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonSAM