MINDRE TRYGGHET: Trafikkbetjenter er en av de offentlige yrkesgruppene som mister beskyttelse som «offentlig tjenestemann» når den nye straffeloven trer i kraft. Mister beskyttelse Når den nye straffeloven iverk- settes, vil blant andre trafikk- betjentene miste beskyttelsen som offentlig tjenestemann. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Vold mot offentlig tjenestemann er et begrep som oftest forbindes med politisaker. Men også kommunalt og statlig ansatte har slik beskyttelse. I praksis betyr det at den som truer eller er voldelig mot en offentlig tjenestemann straffes hardere enn ellers, i utgangspunktet med ubetinget fengsel. Vedtatt I framtida vil trafikkbetjenter, lærere, leger, sykepleiere, trikkeførere og bussjåfører miste det som mange av dem oppfatter som en ekstra lovbeskyttelse. Bakgrunnen for dette er at begrepet «offentlig tjenestemann» er innsnevret i odelstingsproposisjonen som ligger til grunn for lovforslaget. Der heter det at offentlig ansatte som gjør det samme som ansatte i private selskaper, skal holdes utenfor begrepet. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget i fjor vår, men ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet er det foreløpig uvisst når den nye straffeloven vil tre i kraft. Forskjell på offentlig og privat Trafikkbetjentene Anne-Grethe Henriksen og arbeidslederen for trafikkbetjentene i Hamar, Lena Helseth, er svært lite fornøyd med å miste den ekstra beskyttelsen som begrepet «offentlig tjenestemann» gir dem. Begge stiller seg litt undrende til at de faller ut av begrepet fordi de gjør samme type arbeid som ansatte i private parkeringsselskaper: – Det er en vesentlig forskjell i arbeidet til offentlige trafikkbetjenter og privatansatte parkeringsvakter. Mens de private bare kan bøtelegger bilister som ikke har betalt avgift, har vi bemyndigelse til å gi forelegg til folk som parkerer ulovlig. Hvis politiet selv skulle ha gjort dette arbeidet, ville det aldri vært aktuelt å fjerne denne ekstra beskyttelsen, sier Henriksen og Helseth. Mister trygghet Begge mener litt av tryggheten deres vil forsvinne når de ikke lenger omfattes av begrepet «offentlig tjenestemann». – Folk flest er klar over at straffene er hardere hvis de truer eller i verste fall går løs på en representant for det offentlige. Og det er vår oppfatning at politiet prioriterer slike saker høyt. Også det er noe som bidrar til at vi føler oss tryggere, sier Anne-Grethe Henriksen og Lena Helseth. 32 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM