Utvikler faget I tillegg ønsker de å treffe kollegaer og utveksle erfaringer når det gjelder faglige og lønnsmessige utfordringer. – Vi ønsker et forum for erfaringsutveksling og felles forståelse. Dessuten trenger vi å snakke om og utvikle selve fagfeltet vårt, som blant annet grenser til anleggsgartnerfaget, mener Tor Gunnar Nilsen fra Inderøy. Nå jobber de med å få på plass et innhold og en plan. Den skal de etter hvert presentere for kollegaer rundt i andre kommuner. – Vi mener dette er en begynnelse på noe som kan utvikles videre, sier Nilsen. Han håper også nettverket vil være med på å øke bevisstheten og synliggjøre yrkesgruppen. – Det er ingen som profilerer oss, bortsett fra oss selv. Hjelpeløse i sorgsituasjoner – Vi ser klart nytten av nettverket. Mange av oss jobber i små kommuner, og dermed kjenner vi alle. Når det skjer tragiske ulykker med nær familie eller naboer, er det godt å ha et nettverk som vi kan kontakte. Vi kan ikke bare ringe hvem som helst, påpeker Kåre Jørstad fra Inderøy. Barnebegravelser er noe av det tyngste, sammen med begravelser av ungdom som har tatt selvmord, eller ulykker hvor unge folk dør. – Vi er ofte blant de første som møter pårørende. Vi føler oss hjelpeløse i slike situasjoner. Da er det godt å ha noen vi kan snakke med etterpå, legger Reidulf Bruun til. Knokler og plastgraver Kirkegårdsarbeiderne vet de har en spesiell jobb. Graver blir brukt om igjen, og restene av forfedrene er et daglig syn for kirkegårdsarbeidere over hele landet. – I denne jobben finner vi fort ut om vi klarer å holde på med dette. Om vi takler å jobbe med beinrester og knokler, leirmasser og plastgraver, sier Jørstad. – Når vi graver opp graver, er rasfaren reell. Det er ikke lovbestemt at vi skal være to på jobb, men faren gjør at vi krever å være to. Godt for de pårørende Kirkegårdsarbeiderne har ansvaret for at kirkegården ser fin ut uansett vær og årstid. Om vinteren skal det være brøytet og strødd. Om våren skal gravene planeres og såes i. Gresset skal være slått og ugraset skal være borte. De skal legge til rette for en god stund når de pårørende går tur på kirkegården, ser på gravminner eller leter etter slekt. 34 > Fagbladet 4/2010 TO PÅ JOBB: Traktoren er uunnværlig for kirkegårdsarbeiderne. Tor Gunnar Nilsen manøvrerer med sikker hånd mens Kåre Jørstad hjelper til og passer på. fbaargang2010 fbseksjonSAM