M INNHOLD > Foto: Thor Nielsen 8    TEMA: Gravid og på jobb 14    Bak fasaden 18    Kvalitet i klemma 20    PORTRETTET: Iscenesetter livet 47    Bures = Velkommen 48    FOTOREPORTASJEN: Kultfestival i midnattssol 54    Fjerner 30 år gamle mordere 62    Grunnfjellet i helsereformen FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Kompetansekrigen – helsevesenets største fiende 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Lokalsykehus, samhandling og offentlig økonomi 64 Oss 66 Kryssord 67 Petit 70    JOBBLIV: Melankolsk tonefølge Nye venner Eldre mennesker som flytter, trenger et nytt sosialt nettverk. Miljøvertene i Trondheim har erfart at det er mulig å etablere seg på nytt på sine eldre dager. De etablerer sosiale arenaer med sunn mat og variert aktivitetstilbud. 34 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Oslos glansbilde falmer Ammerudlunden sykehjem er det konkurranseutsatte utstillingsvinduet til Oslos høyrebyråd. I brukerundersøkelser scorer de høyt, men bak fasaden viser det seg at en rekke tvilsomme arbeidsforhold er satt i system. 18 > 2 > Fagbladet 5/2010 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251    241 393 Trykksak J I E Foto: Greg Rødland Buick E K R Ø L T M fbaargang2010 fbseksjonHEL