AKTUELT Kreative brukere DERES LIV: – Vi kan bidra til at pasientene får god livskvalitet, men pasienten må selv avgjøre hva som er god livskvalitet for ham eller henne, sier Kathrine Løvneseth. – Nå har vi nesten ingen regler igjen. Og vi ser på brukernes kreativitet som en kompetanse. Løvneseth og kollegene hennes er blitt mer og mer bevisst på pasientenes ressurser. – Vi prøver å legge til side rusen og se hver enkelt personlighet. Pasientene våre er en mangfoldig gruppe, men de har det til felles at de tilhører en stigmatisert gruppe, og de har opplevd mange tap. Men tross et tøft liv, har de mange ressurser igjen. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Trondheim var stedet for Kreativ omsorg 2010. Kreativiteten er stor blant ansatte mange steder. Men Kathrine Løvneseth fra Stokka kunne også berette om en imponerende kreativitet blant pasienter. Som første sykehjem i landet opprettet Stokka sykehjem i Stavanger i 2006 en egen avdeling med 17 plasser for rusmisbrukere. De ansatte kom alle fra andre avdelinger ved sykehjemmet, og den kompetansen de har på arbeid med rusmisbrukere, har de tilegnet seg på den nye avdelingen. Kathrine Løvneseth presenterte avdelingen for deltakerne på Kreativ omsorg. Sprit er sprit – Vi startet med hevet pekefinger og mange regler. For eksempel satte vi opp kvoter for alkoholbruk. Det endte opp med konflikter og dårlige relasjoner mellom personalet og pasienter. – Dessuten ble vi lurt trill rundt. Pasientene fikk inn det de ville på huset, og de plasserte alkoholen på alle tenkelige og utenkelige steder, for eksempel festet til leggen under buksa Vi opplevde også en periode at mange beboere ble veldig syke. Men de kom seg da vi fjernet spritdispenserne fra rommene, fortalte Kathrine Løvneseth. Hun presenterte en fire år lang historie om forandring til stadig mer fokus på omsorg og respekt for den enkelte. En endring som har vært mulig takket være kreative beboere og mottakelige ansatte. Får ikke ta fagbrev Eva-Gunn Fosse og 180 andre helse- og sosialfagelever ved Lønborg videregående skole i Bergen har solide vitnemål, men får ikke ta fagbrevet. På grunn av en ny bestemmelse i forskriften til opplæringsloven som ble vedtatt i Stortinget i høst, er det nå mange innen helse og sosial som ikke får ta fagbrev selv om de har fått godkjent eksamen. Glipp – Forskriften er en innstramning i muligheten til å ta fagbrev på bakgrunn av realkompetansevurdering, og den har fått en innstramningseffekt som ikke var ønsket, forklarer Kristine Hansen, rådgiver i Fagforbundet. Hun tror dette har vært en glipp, og håper departementet vil rydde opp. Eva-Gunn Fosse og hennes medelever trodde alt var i orden da de hadde tatt eksamen i januar og fikk vitnemålet i februar. – Vi krever at vitnemålet vi har fått, erklæres gyldig, sier Fosse. Leder for Opplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune, Per Willy Mørk Karlsen, sier at fylkeskommunen ikke har anledning til å omgå forskriftene. – Vi kan heller ikke gi eller søke om dispensasjon i forhold til en forskrift, sier han. Opplæringslederen ser ingen annen mulighet til å løse problemet enn at de tar imot tilbudet om å gå opp til en ordinær skriftlig eksamen i juni eller seinere. – Vi vil også tilby eksamensforberedende kurs til høsten og våren 2011, sier Mørk Karlsen. Nyttig arbeidskraft Leder i Fagforbundet helse og sosial Hordaland, Sigrun Bøe Perez, mener elevene må få mulighet til å ta fagbrev. – Disse elevene har fått samme faglige ballast som tidligere kull. Jeg mener de har god nok realkompetanse til å bli helsefagarbeidere, og jeg kan derfor ikke skjønne at ikke de skal kunne få fagbrevet, sier hun. STRENGT: Mens andre fylker slipper igjennom elever etter realkompetansevurdering, blir Eva-Gunn Fosse (f.v.), Gro Andersen, Kirsten Gjerstad Skjerven og Marianne Espedahl i Hordaland nektet fagbrev. – De fortjener fagbrev, og vi trenger dem i pleie og omsorg, sier hun. Bøe Perez hevder at Hordaland kjører en strengere linje enn de fleste andre fylkeskommunene i dette spørsmålet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 5/2010 Foto: Helge Sunde/Bergens Tidende fbaargang2010 fbseksjonHEL