AKTUELT Lysbakken ser krisa i barnevernet – Det er flott at statsråden har skjønt hvordan det står til i barnevernet, sier Harald Berre i en kommentar til Audun Lysbakkens utsagn om at det er behov for 1500 nye stillinger i det kommunale barnevernet fram til 2014. I et intervju med Stavanger Aftenblad betegner barne-, likestillings- og inkluderingsministeren situa- sjonen i det kommunale barnevernet som kritisk. – Min viktigste prioriterte oppgave nå er å få til et skikkelig løft for det kommunale barnevernet, sier han. Lysbakken berømmer også fosterforeldrene. – Vi må anerkjenne den formidable innsatsen fosterfamilier gjør når de tar til seg fosterbarn. Vi har orden på viktige ting som ferie- og pensjonsordninger i de statlige fosterhjemmene. Dette bør bli likt for de kommunale, sa han. Berre, som er medlem av Fagforbundets faglige arbeidsgruppe for barnevern, føler uttalelsene som et gjennombrudd etter flere års forsøk på å få departementet til å skjønne alvoret. – Disse uttalelsene tyder på at Lysbakken har satt seg inn i situasjonen, og at vi endelig har fått gjennomslag og forståelse for det vi har hevda i mange år, sier Berre. Den faglige arbeidsgruppa for barnevern håper statsråden i neste omgang går løs på utfordringene med målformuleringer og evaluering av måloppnåelse for å kvalitetssikre tjenestene. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Hører ikke på oss Fagforbundet i Trondheim har erfart at politikerne ikke reagerer på bekymringsmeldinger før Arbeidstilsynet og Helsetilsynet griper inn. Per Hjertaas, hovedtillitsvalgt i Trondheim, opplyser at Fagforbundet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund flere ganger har meldt fra om uforsvarlig nedbemanning og mangelfull pasientsikkerhet ved sykehjem og andre institusjoner i byen. Savner dialog – Men verken rådmann eller politikere tar det på alvor, og vi får ingen konstruktiv dialog, sier Hjertaas. Fagforbundet må dermed melde sakene inn for Arbeidstilsynet og Helsetilsynet. – De ser og påpeker det samme som oss. Forskjellen blir at sakene da blir offentlige. Hovedtillitsvalgt i Trondheim mener de rødgrønne politikerne i kommunen gir Frp vann på mølla ved å overhøre de tillitsvalgte. – Vi hørte Siv Jensen på landsmøtet i Frp vise til dårlig eldreomsorg i vår kommune. Bakgrunnen var en situasjon Fagforbundet først tok opp med kommunen. Avvik flere steder Fagforbundet har nå fem saker liggende hos Arbeidstilsynet og Helsetilsynet. Dette er saker hvor de først har sendt en bekymringsmelding til kommunen, ikke blitt hørt og deretter varslet tilsynene. Ved Ladetunet helse- og velferdssenter blir avvikene trolig lukket innen fristen 1. juni. Det gjenstår fortsatt tilsyn ved Kattem botiltak, Botiltak psykisk helse og Valentinlyst helse og velferdssenter. – Det mest dramatiske er nå at Moholt helse- og velferdssenter er pålagt ytterligere nedbemanning før alle avvik er lukket. Situasjonen for de ansatte er svært vanskelig, LANG TID: – 15 timer er lang tid mellom to måltider. Sånt må vi reagere på, sier Per Hjertaas. og Arbeidstilsynet og Helsetilsynet er varslet på nytt, sier Hjertaas. Fagforbundet sendte første bekymringsmelding om Moholt i desember 2008. Etter en del purringer varslet de Arbeidstilsynet og Helsetilsynet. Helse- og velferdssenteret fikk en rekke pålegg etter et tilsyn i 2009. Noen av avvikene handler om tilstrekkelig bemanning, men Arbeidstilsynet har satt foten ned for nedbemanning inntil avvikene er lukket, sier Per Hjertaas. Nye ildsjeler Den faglige arbeidsgruppa for barnevern er reoppnevnt. Knut A. Johansen fra Førde fortsetter. Med seg har han nå Harald Berre som er fosterfar og primus motor i Fosfor (sammenslutning av fosterforeldre organisert i Fagforbundet). Espen Nystad, miljøarbeider på Borger With, en barnevernsinstitusjon i Oslo for barn og unge med psykiske plager, er også blitt med i den faglige arbeidsgruppa. Nysted har lang erfaring fra arbeid i barnevern og i psykiatri. Videre har Torill Sakken Olsen sagt ja til å bli med i gruppa. Hun er utdannet sosionom og arbeider i Fredrikstad kommunes barnevernstjeneste. Sakken Olsen har om lag 30 års erfaring fra kommunalt barnevern og har tidligere vært barnevernsleder og leder for omsorgsavdelingen i Fredrikstad. Hun sitter nå i staben til barnevernsleder. Ny leder i den faglige arbeidsgruppa er Anita Bakkeby. Hun arbeider som miljøarbeider ved Alta ungdomssenter (Bufetat). Bakkeby har 12 års erfaring fra arbeid i institusjon. Miljøarbeideren fra Alta er trener i ART (aggression replacement training), og teamleder for ART-teamet ved Alta ungdomssenter.    KES Fagbladet 5/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonHEL