Miljøvert i Trondheim Våren 2006 opprettet Trondheim kommune sju heltidsstillinger for miljøverter. En av stillingene er nå delt på to. Miljøvertene utvikler lavterskeltilbud til beboere i kommunale omsorgsboliger. Det vil si at brukerne dekker kostpris, mens kommunen dekker lønnsutgifter. Miljøvertene er ansatt i Tiller og Ranheim helse- og velferdssoner. De arbeider turnus. En hel stilling medfører arbeid hver tredje søndag og én kveld i uka. FULLT: Dansegolvet på Valentinlyst blir fullt en fredag hver måned. – Godt samarbeid med kulturkontoret, aktivitører og frivillige må til for at vi skal kunne gi beboerne et variert tilbud, mener Øien. – Takket være Den kulturelle spaserstokken har kulturetaten tilbud rettet mot den eldre garde nesten ukentlig. Neste uke reiser for eksempel flere av oss miljøverter sammen med beboere til Strikkemuseet i Selbu. – Dem vi arbeider tettest med, er likevel hjemmetjenesten. Vi må ofte ha deres hjelp til å få beboere med på arrangementer. Nye nettverk Alle miljøvertene er utdannet hjelpepleiere. De fleste har også erfaring fra eldreomsorgen. – Vi må ha forståelse for eldre mennesker, og det kan dukke opp problemer som vi takler fordi vi er erfarne hjelpepleiere. En miljøvert har et stort ansvar, og vi står som regel alene med det. Det er bare på større kveldsarrangementer og på søndagsmiddagene vi arbeider to og to, forteller Torill Øien. Hun sier at det er en utfordring å lokke mennene inn i det sosiale fellesskapet. – Noen er lette å be, men for de fleste er det ei dørstokkmil å begi seg inn i et miljø som naturlig nok er sterkt kvinnedominert. – Vi vil jo gjerne at både kvinner og menn deltar, for vi ser at alle har godt av det. Noe av det beste med dette tiltaket, er kanskje at eldre mennesker får en mulighet til å skaffe seg et nytt nettverk. Når de blir kjent med hverandre, passer de også på hverandre. Torill sier at det som gjør arbeidet som miljøvert så givende, er at det er så lett å se at beboerne får det bedre når de kommer seg ut og deltar sosialt. – Vi opplever at folk ikke vil på rehabilitering etter en operasjon. De vil heller hjem til hyggelig naboskap og fellesarrangementer. Miljøvertene framhever særlig festene, der det også blir servert alkohol. – En vellykket fest har det vært når de kommer med rullator, men går hjem uten. TAR TAK: – Det er morsomt å få danse, men det er manko på menn. Da er det godt at pleierne kan trå til, mener Irene Oliva Eggen. Her sammen med Åse Lindstad. laget mat. Hver dag handler vi derfor inn store mengder råvarer, forteller Torill. Mange eldre mennesker elsker film, så miljøvertene kjører ofte rundt med projektor og lerret. Det eneste de ikke er udelt begeistra for med jobben, er at de må ha egen bil. – Det hadde vært helt umulig å kjøre buss med alt pikkpakket vårt, sier Torill. Hun syns derfor det hadde vært rimelig om arbeidsgiver hadde stilt med bil når det er påkrevd i jobben. – Vi er nok litt for snille med arbeidsgiveren, mener hun. Kulturell spaserstokk Torill Øien forteller at brukerne selv kommer med innspill til hva de skal lage av mat og til andre aktiviteter. Noen har trimgrupper og en del spiller bowling med jevne mellomrom. Miljøvertene inviterer også kåsører; de får noen til å komme for å lese høyt, og de arrangerer quizkonkurranser. 36 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL