KJENT OG TRYGT: – Jeg er primærkontakt for Jonny Olsson. Både han og kona ønsker at jeg er oftere på jobb. Sånn er det med alle våre 32 pasienter. De vil helst bli stelt av få og kjente pleiere, mener Elin Ugelstad. Resultater fra pilotene På Mjølan sykehjem har 19 ansatte fått økt sin stillingsbrøk. På Gruben sykehjem ble alle vakter kortere enn seks timer fjernet ved den avdelingen som deltok i pilotprosjektet. Seks ansatte har fått økt stilling ved at de arbeider en ekstra helg i løpet av en 12-ukers turnus. Ved pilotavdelingen på Selfors sykehjem har alle faste deltidsansatte en pensjonsgivende stilling. Totalt fikk fire ansatte økt stillingsprosent. Elever og studenter arbeider annen hver helg, mens fast ansatte arbeider hver tredje helg. Ved Gardsbakken bolig har alle deltidsstillinger blitt større. De fire helgestillingene er økt fra mellom 18 og 28 til mellom 29 og 41 prosent. De er ikke lenger rene helgestillinger. Fast ansatte følger nå en medleverturnus i helgene. De arbeider hver fjerde helg og har fri den påfølgende uka. Omleggingen av turnusen er nylig evaluert, og Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø har godkjent ordningen. DET NYTTER: – Antall deltidsstillinger er redusert fra over 1000 til 643 på to år, så det hjelper å ha fokus på problemstillingen, sier personalrådgiver Tove Karlsen. Fagbladet 5/2010 > 41 fbaargang2010 fbseksjonHEL