> LEONARDO DA VINCI-PROGRAMMET • I Leonardo da Vinci-programmet kan lærlinger bruke deler av læretida ved yrkesfaglige institusjoner i Europa. • Det er en del av EUs program for livslang læring. • Lærlinger, elever, institusjoner og bedrifter kan søke EU-midler. • Målet er å gjøre opplæringen attraktiv, øke kvaliteten og sikre gjennomføring av utdanning. Kilde: siu.no LÆRERIKT: Martine Madsen fra Asker meldte seg på Leonardo da Vinciprogrammet, og er storfornøyd med erfaringene etter tre måneder i den franske byen Amiens. markert med pyntede bord og god, tradisjonell fransk mat. – De eldre hygget seg. De trivdes når de fikk komme sammen. Og det var en opplevelse for meg å være en del av fellesskapet, sier Martine, som mener at det tre måneder lange Leonardo da Vinci-programmet for lærlinger var et godt alternativ for henne. Flere utfordringer Martine deltok også i et Leonardo da Vinciprogram på helse- og sosiallinjen ved Rud videregående skole i Bærum. Da arbeidet hun tre uker ved et aldershjem i den latviske byen Valmeira. – Også her var språket den største utfordringen. Jeg kommuniserte med kroppsspråket og lærte latviske gloser for å bli forstått. Vi noterte de ordene vi hadde mest bruk for i løpet av dagen på latvisk, engelsk og norsk. Arket ble brukt flittig. På den måten forstod vi hverandre til en viss grad, sier Martine. Hun anbefaler alle som fristes av kommende Leonardo da Vinci-prosjekter til å ta språkkurs før avreise fra Norge. – Kontakt med nye mennesker, kultur og språk har gitt meg mersmak på internasjonale aktiviteter. Møte med helsevesenet fra innsiden i andre land har gitt meg verdifull kunnskap som forhåpentlig kommer til nytte når jeg er ferdig utdannet helsefagarbeider hjemme i Norge, sier Martine Madsen. Fagbladet 5/2010 > 43 fbaargang2010 fbseksjonHEL