sammenhengen blir pasientene med sammensatte lidelser og uklare diagnoser tapere i systemet. Vi er derfor fornøyd med at det rød-grønne flertallet har tatt konsekvensene av det i den framtidige helsepolitikken, sier Mette Nord. Viktige helsefagarbeidere I stortingsdebatten kritiserte flere av de borgerlige opposisjonsrepresentantene tempoet i samhandlingsreformen. Saksordfører Are Helseth fra Arbeiderpartiet mente at det er viktig ikke å forhaste seg, men heller bruke den tida som er nødvendig slik at fagkompetansen i kommunene er på plass når de overtar ansvar fra spesialisthelsetjenesten. – Behovsanalyser viser at det er særlig viktig å følge opp rekrutteringen av helsefagarbeidere. – Sykehusene har hatt den største veksten de siste årene. Vår satsing på dem vil fortsatt være stor, men de vil oppleve at veksten blir lavere, samtidig som tilbudene i kommunene bygges opp, sa Helseth. Må satse på heltid Også Karin Andersen fra SV var opptatt av rekruttering til helsefagstillingene. – Et av problemene er den utstrakte bruken av småstillinger i disse yrkene. Jeg har ingen tro på at det er mulig å rekruttere nok folk i framtida hvis vi ikke får ryddet opp i dette og sikret folk heltidsstillinger. Vi ØKT BEHOV: Det blir spesielt viktig å følge opp rekrutteringen av helsefagarbeidere når kommunene overtar flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. er nødt til å tilby fulle stillinger for å få folk til å utdanne seg og få dem til å bli, sa Karin Andersen. Mer penger For 2010 ble det etablert en tilskuddsordning på 33 millioner kroner til stimulering av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett er dette tilskuddet økt med 40 millioner kroner. – Arbeidet er allerede godt i gang med planlegging og samhandlingstiltak rundt omkring i landets kommuner. Ordningen har skapt mye lokalt engasjement, sa Jens Stoltenberg da han åpnet Helsekonferansen 2010 i midten av mai. Fagbladet 5/2010 > 63 Illustrasjonsfoto: Hartmut Schwarzbach, Samfoto fbaargang2010 fbseksjonHEL