M INNHOLD > Foto: Yngve Grønvik 8    TEMA: Gravid og på jobb 14    Kvalitet i klemma 18    Bak fasaden 20    PORTRETTET: Iscenesetter livet 39    Bures = Velkommen 40    FOTOREPORTASJEN: Kultfestival i midnattssol 46    Fjerner 30 år gamle mordere 54    Grunnfjellet i helsereformen FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Flere gjennom videregående! 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52    KRONIKK: Lokalsykehus, samhandling og offentlig økonomi 56 Oss 58 Kryssord 59 Petit 62    JOBBLIV: Melankolsk tonefølge Norsk-russisk biblioteksamarbeid Russerne kalles Det lesende folket. Dette har biblioteket i Sør-Varanger tatt på alvor. Gjennom 15 år har de samlet bøker og langsomt fylt opp biblioteket med både russiske klassikere, samtidslitteratur og oversatte bøker fra norsk til russisk – og omvendt. 30 > 27–38    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Oslos glansbilde falmer Ammerudlunden sykehjem er det konkurranseutsatte utstillingsvinduet til Oslos høyrebyråd. I brukerundersøkelser scorer de høyt, men bak fasaden viser det seg at en rekke tvilsomme arbeidsforhold er satt i system. 18 > 2 > Fagbladet 5/2010 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X    241 393 Trykksak J I E Foto: Greg Rødland Buick E K R Ø L T M fbaargang2010 fbseksjonKIR