TEMA GRAVID På JOBB Jobbet fram til fød Graviditet er ingen sykdom. Likevel står gravide for en tredel av sykefraværet blant kvinner mellom 20 og 39 år  og det øker. Nøkkelen til å snu utviklingen ligger ikke hos kvinnene selv, men på arbeidsplassen. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: HELGE HANSEN Det fins ikke spor av ammetåke i Mona Bergers lyse stue. Her gurgler fire måneder gamle Jonas fornøyd på sin klarblå lekematte, og fra sofakroken er mamma Mona soleklar:  Uten tilrettelegging på jobben hadde jeg blitt sykmeldt lenge før fødselen. Ut med de tunge Mona er hjelpepleier i hjemmetjenesten i Fana bydel i Bergen. Da hun var gravid med sitt første barn for ti år siden, gjorde hverdagen med tunge stell, bøying, tråkk og stress at hun ble sykmeldt tidlig i svangerskapet. Derfor visste Mona at hun hadde tøffe dager i vente da det ble klart at Jonas var på vei.  Men denne gangen gikk det mye lettere. Fritak fra tunge stell, redusert arbeidsmengde og kontorarbeid i stedet for utetjeneste var noen av tiltakene som ble iverksatt for å gjøre jobben håndterbar i takt med Monas voksende mage. Morgenkvalme I lange perioder slet Mona med morgenkvalme.  Jeg gikk på jobb likevel. Det var bedre å være i gang enn å ligge hjemme, men jeg sørget for å få koble av og få noen pusterom innimellom. De to siste månedene på jobb var Mona også fritatt fra kvelds- og helgevakter. Dermed kunne hun stå i jobb til hun gikk ut i permisjon tre uker før termin.  Jeg hadde ikke følelsen av at jeg 8 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR