GRAVID PÅ JOBB TEMA STOR MAGE INGEN HINDRING: Raspeballene tas godt imot på Olderhaugen eldresenter. Fra venstre: Peder Storetvedt, Jon Lind Sundvor, Silje Andersen og Harald Thomassen. Fleksible arbeidsdager: Morgenkvalme og trøtthet kan gjøre det tøft å gå på jobb. En fleksibel start kan gjøre det enklere, og på mange arbeidsplasser er det uproblematisk å få til. Pris: Gratis. Ballputer: Luftfylte gummiputer til å sitte på gir god trykkavlastning og kan forebygge plager i rygg og bekken. Pris: 400–500 kroner. Spesialstoler: Har du ryggeller bekkenplager, kan en regulerbar anatomisk formet stol være til stor hjelp. Tilretteleggingstilskudd: IA-virksomheter kan søke om tilretteleggingstilskudd fra Nav hvis tilrettelegging av arbeidet medfører merutgifter. Det kan ytes tilskudd både til enkeltarbeidstakere og til grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging. Tilskuddet kan for eksempel brukes til innkjøp av nødvendige hjelpemidler eller til å dekke deler av lønna til en ekstra person. Fritak for arbeidsgiverperioden: Hvis du er mye borte fra jobb på grunn av graviditeten, kan arbeidsgiver søke Nav om fritak for arbeidsgiverperioden. Da får du lønn fra Nav i stedet for fra arbeidsgiver når du er syk. Svangerskapspenger: Dersom arbeidet ditt kan medføre risiko for fosteret og det ikke kan tilrettelegges godt nok til at risikoen fjernes, har du rett til svangerskapspenger. Det betyr at du i praksis får samme utbetaling som om du var sykmeldt, men du forbruker ikke av ditt opptjente sykepengegrunnlag. Det er en viktig forskjell. De fleste leger og jordmødre er lite vant til å anvende denne ytelsen. Det er synd, for i mange tilfeller burde den vært iverksatt som alternativ til sykmelding. Kilde: Jordmor Birte Hellen, Arbeidsmiljøavdelingen, Bergen kommune Pris: Ca. 5000 kroner. > Fagbladet 5/2010 > 11 fbaargang2010 fbseksjonKIR