SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Biblioteksamarbeid Biblioteket i Sør-Varanger har bygget opp en omfattende samling av russiske bøker og oversettelser fra norsk til russisk og omvendt. 30 > Klar for NM Silje Synnøve Kristiansen og Kaja Sundby vant oslomesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Nå står NM på Lillehammer for dør. 35 > Flere skal fullføre Mer praktisk undervisning og flere læreplasser er to virkemidler for å redusere frafallet i yrkesfagutdanningen, mener kunnskapsministeren. 36 > Fagskolen må være fleksibel Bransjenes kompetansebehov avgjør hvilke tilbud fagskolene må utvikle. – Arbeidslivets behov forandrer seg fort, og derfor må fagskolene stadig kunne tilby nye utdanningstilbud, mener Knut Ole Rosted. Fylkeskommunene overtok ansvaret for fagskolene fra 1. januar 2010. Tillitsvalgte fra Fagforbundets fire seksjoner var nylig samlet til et to dagers seminar med informasjon og diskusjon om framtidas fagskoler. Livslang læring – Fagbrevet betyr ikke nødvendigvis slutten på en utdanning, sa Mette Henriksen Aas i sin innledning på seminaret. Leder i Seksjon kirke kultur og oppvekst (SKKO) mener fagskolene kan gi mulighet til livslang læring. – Samfunnet og arbeidslivet trenger stadig ny kompetanse. Fagskolenes oppgave er å tilby nye videreutdanninger til fagfolk i tråd med endrede kompetansebehov i arbeidslivet, sier SKKOlederen. Seksjonslederen er også opptatt av at fagskolen skal være et selvstendig utdanningsløp innen praktiske fag, men dessuten gi muligheter for avkorting hvis studenten seinere vil ta en høgskoleeller universitetsutdanning. Knut Ole Rosted, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune, orienterte om den nye ordningen og inviterte til samarbeid om nye utdanningstilbud. – Vi skal nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra blant annet arbeidslivet, fagopplæringskontor og videregående skoler. Vi må finne ut om vi skal etablere en egen fagskole, hvilke fag vi i så fall skal satse på og hvor den eller de fylkeskommunale skolene eventuelt skal lokaliseres. Akershus har i likhet med de fleste fylkeskommuner liten erfaring med å drive fagskoler. De fleste var heller ikke godt forberedt på å overta ansvaret ved nyttår. – Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal er unntakene. Disse tre fylkene har bygd opp solide fagskoler og tar imot studenter fra hele landet. Vi i Akershus samarbeider nå med Oppland om drift og utvikling av fagskoler, fortalte Rosted. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Ut på tur Hver vår arranger Fagforbundet Stavanger en kursrekke for medlemmene i Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Hovedarenaen er lagt til fjæresteinene i en av bydelene i Stavanger. Seksjonen hadde i år mat og ernæring som tema på årsmøtet, og dette ble fulgt opp på turkurset. Vi engasjerte Gastronomisk institutt (der kokkelandslaget holder til) med en utfordring om å lage sunn og god utemat med tanke på barn i barnehager og skolefritidsordninger. De kom med en meny som inneholdt historisk, velsmakende og enkel mat. Tanken var at alle forberedelser skal kunne gjøres på forhånd. På menyen sto grønnsaksuppe kokt i hermetikkbokser, laks i folie, wok med kylling, pølser ikledd pinnebrød og bakt banan med sukker og kanel. Bål og glør ble brukt som varmekilde. Etter et fortreffelig måltid, var temaet sikkerhet på tur, med alt fra plaster til GPS-posisjoner. Kvelden ble rundet av med temaet leksehjelp. Tekst og foto: Bjørn Johannesen, leder SKKO i Stavanger MOTIVERE: – Dere i Fagforbundet bør pushe på arbeidsgiverne slik at medlemmene deres får tid og økonomi til å ta en videreutdanning, mener Knut Ole Rosted. Fagbladet 5/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonKIR