Snøen har dekket over all forurens-    biblioteket jevnlig. Bibliotekene brukes også ingen i Nikel og Zapoljarny. Skogsdød og avfallet fra pipene i Nikel ligger under et lag med hvit og ren snø. Tre ansatte fra Sør-Varanger bibliotek er på nok en boktur over grensen til Russland. De skal på et bibliotekseminar i Nikel og besøke et bibliotek i Zapoljarny. Bøker og offentlig hjelp Biblioteket som institusjon står sentralt i det russiske samfunnet. Biblioteket har fra sovjettiden vært samlende for mye av folks kulturaktiviteter. Biblioteket i Sør-Varanger har et godt samarbeid med Nikel bibliotek og Murmansk fylkesbibliotek som hjelper dem med å skaffe bøker og dvd-er på russisk. – På denne måten legger vi igjen penger i Nordvest-Russland. Det er begrenset hva vi kan ta med på grunn av kostnader og vekt. Den siste tida har det vært en voldsom prisøkning på russiske bøker, forteller bibliotekar Nina Strimp på Sør-Varanger bibliotek. Industridistriktet Petsjenga, hvor byene Nikel og Zapoljarny ligger, har til sammen tolv bibliotek for sine 45.500 innbyggere. Over halvparten av innbyggerne bruker for å finne offentlig informasjon, lover og regler, pensjonsordninger, studentrettigheter og forbrukerrettigheter, og det gir mulighet for bruk av internett. De ansatte sliter med mange av de samme utfordringene som i Norge. Hvordan skal man argumentere for flere stillinger, hva skal man gjøre med dem som ikke vil levere bøkene tilbake, og hvordan skal de lokke til seg nye brukere? Fantasy og spill I Kosmonautgata i Zapoljarny, godt skjult bak en ståldør og opp halvannen etasje i en iskald trappeoppgang, åpner døra seg til en verden av barnebøker. Her er det nesten 30.000 titler å velge mellom. Det fins en egen patriotisk seksjon med oversikt over presidentens verv, en hylle med informasjon om Moskva og en oversikt over Russlands sju underverk. Biblioteket har en egen skranketjeneste for barna og en egen kunstner som er ansvarlig for utsmykning av biblioteket. På biblioteket sitter Alexander på 14 år, Igor på 15 og Jevgenij på 13 og taster på    » mobiltelefonen. Foran dem ligger en bunke med fantasy-blader. STAMKUNDER: Alexander (14), Igor (15) og Jevgenij (13) taster på mobiltelefonen. Igor (i midten) liker å lese og er ofte på biblioteket. Fagbladet 5/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonKIR