SEKSJONSLEDER Framtidas klubb Ungdom & Fritid og Fagforbundet inviterer alle ansatte i fritidsklubber og ungdomshus til landskonferanse 20.–21. september 2010. Tema for konferansen er «Framtidas klubb – visjoner og tradisjoner». En rekke kjente fagpersoner, politikere og foredragsholdere vil i løpet av disse to dagene bidra til å sette klubb og ungdom på dagsorden. Det blir foredrag, seminarer, erfaringsutveksling og nettverks- Ifla-konferanse Er du som arbeider på bibliotek nysgjerrig på hva som foregår på en Ifla-konferanse? Årets konferanse i regi av International Federation of Library Associations er lagt til Gøteborg 10.–15. august. For mer informasjon se http://www.ifla.org/en/ifla76    IVR bygging. Hele programmet fins på Fagforbundets nettsider. Konferansen er subsidiert, og deltakeravgiften er 2000 kroner. Dette dekker hotellovernatting i enkeltrom og alle måltider. Reiseutgifter ut over 500 kroner dekkes. Kriteriet er at reise er bestilt innen fristen og i henhold til retningslinjer. Gå inn på www.ungogfri.no og meld deg på innen 31. juni. Her fins også informasjon om bestilling av reise og opphold.    IVR Kurs om autisme SKKO i Trondheim har arrangert kurs om autisme i samarbeid med Trondheim kommune. Påmeldingene strømmet på, og allerede en uke før kurset kom i gang, var det ikke plass til flere.    IVR Kommunen vil selge barnehager Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har laget et hefte som skal gi fagforeningene og de tillitsvalgte konkrete råd om hvordan de kan ta opp kampen hvis kommunen tar initiativ til å overlate barnehagedriften helt eller delvis til private. Fagforbundet er ikke imot private barnehager, men mener det er uheldig dersom en stadig høyere andel av barnehagetilbudet gis av private utøvere. Lokale tillitsvalgte spiller en viktig rolle i å forhindre konkurranseutsetting og sørge for at barnehager som likevel blir privatisert, følger gjeldende lover og forskrifter. Derfor er det viktig at tillitsvalgte har kjennskap til lov- og avtaleverk som regulerer privatisering av kommunale tjenester.    IVR Arbeidslivsfag Utdanningsdirektoratet har invitert 76 nye kommuner til å delta i utprøvingen av et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet – arbeidslivsfag – fra høsten 2010. Faget skal være et alternativ til fremmedspråk og engelsk/norsk/ samisk fordypning. 231 kommuner viste interesse for å delta i forsøket, og Utdan- ningsdirektoratet har i samarbeid med fylkesmennene plukket ut 76 kommuner til å delta. Forrige skoleår startet 16 skoler i fem kommuner forsøk med faget. Det er elever som begynner i 8. trinn neste skoleår som kan velge arbeidslivsfag, og elevene kan følge faget ut ungdomsskolen. De får karakter i faget, som teller ved inntak til videregående opplæring.    IVR Lønn som fortjent? Vi er midt i tariffoppgjøret, og lønn og rettigheter er tema på arbeidsplassene. De fleste av oss har sikkert vår egen mening om hva vi fortjener, og det er sikkert forskjell på hva vi syns er rettferdig og hva som faktisk tikker inn på konto hver måned. Det er ikke så lett å bli enig om hva som er rettferdig. Det er mye lettere å enes om hva som er urettferdig. Det er ikke rettferdig at folk med samme jobb og samme utdanning har ulik lønn. Det er heller ikke rettferdig at folk som tar videreutdanning og kurs, ikke skal få kompensert for det lønnsmessig. Begge disse kravene har vært og er sentrale for Fagforbundet. Derfor krever vi likeverdig lønnsmessig uttelling for kompetanse, inkludert realkompetanse og lederansvar. Mange med samme utdanning og samme jobb har ulik lønn, bare fordi de har ulik arbeidsgiver- tilknytning. Likevel har mange med samme utdanning og samme jobb ulik lønn, bare fordi de har ulik arbeidsgivertilknytning. En av disse gruppene er barne- og ungdomsarbeiderne. De som jobber i en kommunalt eid barnehage, får betalt som fagarbeider, men de som jobber i en privat barnehage, oftest må nøye seg med lønn som assistent. Lik lønn for likt arbeid, hørt kravet før? Jeg skulle ønske det var mange flere barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev i barnehagene. Jeg ønsker bredden og allsidigheten de representerer, og jeg ønsker at mange av de kunnskapsrike og dyktige assistentene i barnehagene får dokumentert kunnskapen sin gjennom et fagbrev, men da er det selvsagt viktig at også disse fagarbeiderne får lønn for strevet. METTE HENRIKSEN AAS I oktober arrangeres yrkes-NM. Der konkurrerer lærlinger i mer enn 30 ulike fag. Her er også barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsefagarbeiderne med. I fjor stilte vi lag fra nesten alle fylkene, og i år vil vi overgå oss selv. Derfor oppfordrer jeg lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget; meld dere på, kanskje blir dere best i Norge? 38 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR