LANDSMØTET 1998: Kirsten Karen Bals fra Kautokeino, med Solveig Boine som tolk, holder første innlegg på samisk noensinne. Bures = Velkommen Visste du at Fagforbundet er Norges eneste forbund med en spesialansatt samisk rådgiver? Anne Karina Gina Utsi ved tromsøkontoret drømmer på morsmålet – og tar med glede imot spørsmål på samisk. Tekst og foto: TITTI BRUN – Tillitsvalgte som snakker samisk ringer gjerne rett til meg, det føles godt å få snakke morsmålet både for dem og meg, sier Utsi. Hun jobber som rådgiver på kontoret i Tromsø og har spesialansvar for samiske spørsmål i Fagforbundet. I 1998 vedtok forbundet i sitt handlingsprogram å arbeide for å ivareta samisk språk, kultur og egenart. Stolt Utsi har lang fartstid som tillitsvalgt i Kautokeino/Guovdageaidnu. Hun kommer fra kultursektoren og arbeidet både som kultur- og biblioteksjef før hun i fjor flyttet til Tromsø. – Jeg er stolt av at Fagforbundet har en samisk rådgiver. Det er en synliggjøring av en minoritet. Det er nødvendig, for samisk står på Unescos liste over språk som står i fare for å forsvinne. Hun tror også at bakgrunnen øker hennes forståelse for mennesker fra andre minoriteter. Hun har kjent på følelsen av å stå utenfor det norske samfunnet. – Mange syns det offentlige skjemasystemet er vanskelig. Jeg forstår kanskje lettere hvorfor noen tenker annerledes om mange verdispørsmål og undrer seg over de norske løsningene. Pell deg hjem Ha deg vekk, same. Hjulbeint fjellfinne. Utsi har møtt mobbing underveis i livet. Første gang var som 16-åring da hun flyttet til Alta for å gå på skole. Enda det bare er 13 mil unna hjembygda. – Godt jeg fikk en bagasje hjemmefra som gjorde meg stolt over å være same. Det er en helt annen kulturbakgrunn. Begge foreldrene mine har bakgrunn i reindrift, selv om de i dag er lærer og hjelpepleier. Reindrift, nytteforholdet til naturen og matauke er felles kulturbærere for oss samer. Anne Karina Gina Utsi, rådgiver > SAMER I NORGE • Statistisk sentralbyrå anslår at det bor 40.000 samer i Norge, men det fins ingen offisiell registrering. Antallet mennesker med samisk bakgrunn antas å være høyere, og anslås til opp mot 80.000. • Den samiske bosettingen er størst i Norge, men det fins bosettinger også i Finland, Russland og Sverige. Samene regnes som urfolk i alle fire landene, men bare Norge har anerkjent samene som urbefolkning. • Etter at Sametinget ble opprettet i 1989, har det overtatt ansvaret for de fleste statlige råd og utvalg som arbeider med samisk språk, kultur og samfunnsliv. • Samene i Norge snakker tre språk: nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. • Samefolkets dag er 6. februar. Kilder: Wikipedia, SST, Store norske leksikon Fagbladet 5/2010 > 39 fbaargang2010 fbseksjonKIR