LEDER Dramatiske toner Fattiggutten sprengte alle grenser og ble sjef for operaskatten vår i Bjørvika. Han elsker å iscenesette liv, død, kjærlighet og makt. – Opera handler om de store spørsmål i vår lille hverdag, mener Paul Curran. 20 > TEMA TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2009: 313.623 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no Foto: Helge Hansen Gravide blir sykmeldt Seks av ti gravide blir sykmeldt i løpet av svangerskapet. Årsaken er ofte at jobben ikke blir tilrettelagt. Nøkkelen til å snu utviklingen Omstendigheter til besvær Graviditet er ingen sykdom; det er de fleste enige om. Men det er ikke så lett å skjønne når du i ukevis tilbringer hver såkalt gylne morgenstund med hodet i doskåla, eller en dag våkner opp med gange som en nittiåring. Da er det ikke like enkelt å mestre jobben fullt ut. En tredel av sykefraværet blant kvinner mellom 20 og 39 år er forbundet med graviditet, viser tall fra Nav. Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til for å endre dette. Fleksibel arbeidstid, korte hvilepauser og det å slippe de tyngste løftene, kan bidra til at gravide står lenger i jobb. Da Arbeidstilsynet for halvannet år siden undersøkte 21 typiske kvinnearbeidsplasser i Oslo, hadde bare ti av dem gjort noe for å lette gravides arbeidsdag. Har vi som utgangspunkt at barn «Samfunnet må legge til rette for at kvinner ikke blir sinker i forhold til lønn og karriere selv om de velger å få barn.» KIRSTI KNUDSEN ANSVARLIG REDAKTØR ligger ikke hos kvinnene selv, men på arbeidsplassen. 8> er et gode for samfunnet, og ikke bare foreldrenes glede og ansvar, må samfunnet legge til rette for at kvinner ikke blir sinker i forhold til lønn og karriere selv om de velger å få barn. Det gjelder under graviditeten, men i enda større grad i månedene etterpå. Kvinner har stort sett samme karriereutvikling som menn fram til fødselspermisjonen. Da skjer det noe: Kvinner med barn har lavere timelønn enn kvinner uten barn, og forskjellen øker for hvert barn. Likelønnskommisjonen fremmet i 2008 forslag om å endre foreldrepermisjonen, der en tredel er forbeholdt mor, en tredel far og den siste delen er valgfri. Slike kvoter bidrar til at menn tar lengre permisjon når de får barn. Det er bra for likestillingen på flere måter. Derfor er det trist at Høyre – i valgfrihetens navn – på landsmøtet i mai gikk inn for å fjerne de ti ukene av foreldrepermisjonen som i dag er forbeholdt pappaer. NHO, derimot, støtter Likelønnskommisjonens forslag om en tredeling av permisjonen. Fordi det positivt vil påvirke kvinners karriere- og lønnsutvikling. For meg har Høyre og NHO som oftest framstått som enig og tro, men i denne saken skiller de altså lag. Nå heier jeg på NHO, og det er ikke hverdagskost. Fagbladet 5/2010 > 3 Foto: Werner Juvik fbaargang2010 fbseksjonKON