NYTT > NY MEDLEMSREKORD Fagforbundet fortsetter å sette nye medlemsrekorder. 3. mai var antall medlemmer steget til 312.903. > FRP VIL REDUSERE RETTIGHETER Fremskrittspartiet har foreslått å begrense barnetrygd til maksimalt to barn. Partiet ønsker også å redusere sykelønnsordningen og innføre en ubetalt karensdag. > PENGER TIL PASSIVHUS Nå skal kommunene kurses i energieffektivisering og bygging av såkalte passivhus. Kommunaldepartementet har bevilget 2,5 millioner kroner til Enova som skal stå for kursingen. Et passivhus har vesentlig lavere energibehov enn en normal bolig. > REGIONALE VERNEOMBUD Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm markerte 1. mai med å innføre regionale verneombud i to nye bransjer. – Med regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen angriper vi bransjer hvor det avdekkes useriøse forhold, sa hun til NTB. > ØNSKER SKIFTE Rundt 500 hadde trosset regnet og møtt opp i Fredrikstad for å gå i det tradisjonsrike 1. maitoget gjennom sentrum. – Oppmøtet er en klar markering av at vi ønsker et skifte, sa LO-leder i byen, Tore Leif Gundersen. Fredrikstad er i dag Frp-styrt. > LAVERE FELLESGJELD Regjeringen foreslår at fellesgjelden i borettslag ikke skal overstige 75 prosent. Forslaget betyr at lavinnskuddsboliger, bortfaller. Noen lavinnskuddsprosjekter fikk problemer da enkelte ikke greide å betale felleskostnadene til borettslaget. > AMBULANSEPERSONELL VIL HA VERNEVESTER Ambulansepersonell på Nord-Helgeland ber om tilgang på vernevester etter drapet på politimannen Olav Kildal. – Folk er blitt truet med både kniv, sprøytespisser og våpen, og det er blitt verre de siste åra, sier verneombud Tommy Mathisen. 4 > Fagbladet 5/2010 Mer penger til kommunene Kommunenes frie inntekter skal økes med 2,5 til 3 milliarder. Men en ny fordelingsnøkkel gjør at de økte inntektene slår svært ulikt ut i landets kommuner. Da kommunalminister Liv Signe Navarsete presenterte Kommuneproposisjonen, var det med en samlet inntektsøkning for kommunene på mellom fire og fem milliarder. Av dette er 2,5–3 milliarder økning i frie inntekter. – Dermed sikres grunnlaget for et godt tjenestetilbud, mener Navarsete. Mer rettferdig fordeling Med ulik befolkningssammensetning og bosettingsmønster er prislappen for å drifte en norsk kommune svært ulike. Fordelingssystemet for kommunene har ikke vært revidert på 13 år. Nå er det utviklet et nytt, og ifølge Navarsete, mer rettferdig fordelingssystem. – Nå fanges sosiale forskjeller og ulike levekår opp i fordelings- MER PENGER: Kommunalminister Liv Signe Navarsete vil øke overføringene til kommunene og sikre gode tjenester. systemet. Grunnlaget for å endre kriteriene er rent faglige, understreker kommunalministeren. Politiske elementer Endringene i de objektive kriteriene gir også grunnlag for en justering av de politiske elementene i fordelingen. De politiske endringene er blant annet en reduksjon i småkommunetilskuddet; NordNorge og Namdalstilskuddet. Disse innsparingene skal så komme alle kommuner til gode gjennom innbyggertilskuddet. Storbyseier Det innføres et nytt storbytilskudd til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Samtidig reduseres hovedstadstilskuddet. Oslo kommer likevel gunstigere ut etter det nye systemet, og vil få økt sitt tilskudd med 599 kroner for hver av sine innbyggere. Vinnere i nord Regjeringen har lagt ekstra penger i potten til noen kommuner som taper ekstra mye på omlegging av inntektssystemet. Det innebærer at det er i nord de fleste inntektsvinnerne er. For eksempel kommer Karasjok ut med en inntektsvekst på 2067 kroner per innbygger. Tekst: SIDSEL HJELME Enighet i Sporveien Fagforbundet i Sporveien og selskapet Kollektivtransportproduksjon (KTP) er enige om et anbefalt resultat i årets tariffoppgjør. Oppgjøret innebærer at de med lønnstrinn fra 1 til 32, med unntak av tekniske arbeidsledere, får en lønnsøkning på mellom 8000 og 12.000 kroner med virkning fra 1. april i år. Akseptabelt – Dette er et resultat på linje med andre oppgjør i år. Det er i underkant av hva vi hadde håpet på med bakgrunn i bedriftens økonomi, sier lederen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen. – På den annen side har vi lykkes med å slå tilbake arbeidsgivers krav om å fjerne betalt spisepause for merkantile stillinger og fjerne rettigheter for helgedagsbetjeningen. Det blir heller ikke noe av å øke førernes arbeidstid, slik arbeidsgiver ønsket. – I tillegg skal pensjonsordningen i selskapet videreføres. – Totalt sett anser vi derfor at dette er et akseptabelt oppgjør, og som vi anbefaler medlemmene å stemme ja til, sier Aasen. Slik er tilleggene Resultatet for sporveien er at alle med lønnstrinn fra 1 til 32 går opp to lønnstrinn. I tillegg går signalmontørene opp ytterligere ett trinn. Lønnstrinn 9 og 20 er fjernet. Helgetillegget økes til 40 kroner mellom 06 og 17. Fra 17 til 06 er det uendret. Tunneltillegget for anleggsarbeidere økes med 2,50 kroner i timen. Godtgjørelse for sikkerhetskort for 11 kV-strøm økes med 800 kroner i måneden. Det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere virkeområdet for frikort, diskutere arbeidstidsordninger og vurdere livsfasepolitikk. Tekst: PER FLAKSTAD Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2010 fbseksjonKON