NYTT JANS HJØRNE Prinsessebesøk Ordføreren måtte spille annenfiolin da prinsesse Märtha Louise besøkte Ringerike arbeidssenter i slutten av april. Dette var brukernes store dag. Da prinsessa steg ut av bilen, sto Tom Rustad, en av senterets rundt 40 brukere, klar med velkomsthilsen og blomsterbukett. Det celebre besøket kom i stand etter at hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Ringerike, Erik Haugen, før jul spiste lunsj med Tom og to av kameratene hans, ordføreren og rådmann. Gutta fortalte om drømmen sin: De ønsket å invitere prinsesse Märtha Louise til arbeidssentret. Ordføreren og rådmannen tente på ideen og sørget for at invitasjonen ble sendt. Og svaret ble ja. – Det er fantastisk å se hvor godt tilrettelagt dette er, sa prinsesse Märtha Louise etter omvisningen på sentret, som produserer lys, ved, strikkeplagg og keramikk. – Ja, nå har du fått se verdens fineste arbeidssenter! Velkommen tilbake. Neste gang må du ta med deg Ari Behn, sa Tom. Tom har hilst på Kong Harald en gang også, under skøyte-NM på VELKOMMEN: Tom Rustad fikk æren av å overrekke blomster til prinsesse Märtha Louise. Hønefoss i 1995. Den gangen fikk Kongen overrakt skoknekter. På torsdag fikk Märtha Louise nydekorerte lys. Tom Rustad var en av ildsjelene for å få startet en klubb for psykisk utviklingshemmede i kommunen. – Tom er kreativ og har nok lært litt av Fagforbundet for å få gjennomslag for ting. Han klarte å få 50.000 kroner i støtte fra kommunen, humrer Erik. Hver uke kommer det mellom 80 og 100 på klubbkvelden. Tekst og foto: TORILL FUNDERUD Nytt temahefte: Klimakommune Regjeringen har pålagt alle norske kommuner å lage og levere inn energi- og klimaplaner innen 1. juni i år. Fagbladet har laget et temahefte med tittelen «Klimakommune». Heftet sendes ut til alle tillitsvalgte gjennom bladet OSS, og til medlemmene i Seksjon samferdsel og teknisk sammen med dette nummeret av Fagbladet. Temaheftet utforsker ulike tiltak kommunene og de ansatte kan gå i gang med som et ledd i den internasjonale klimadugnaden. Heftet er gratis, og kan bestilles via nettbutikken på www.fagforbundet.no, og det er også tilgjengelig på www.fagbladet.no/pdf. KK Del inntektene – spre tapene Labour og Gordon Brown fikk ikke fortsette å styre Storbritannia etter valget. Nå er det de konservative kreftene som skal overta. Budsjettunderskuddet er rekordstort. Ikke siden 1994 har flere vært arbeidsløse. Vi tviler sterkt på at oppskriften toryene og liberaldemokratene kommer til å benytte, vil bedre situasjonen for de fattige, for de arbeidsløse, for trygdede og pensjonister. Det finnes et uttrykk som er slik: socialize the losses, privatize the gains. Oversatt til norsk blir det omtrent: Fordel tapene (på folket), privatiser profitten (til de rike). De to partiene i Storbritannias nye koalisjonsregjering har allerede blitt enige om å kutte i offentlig sektor med seks milliarder pund – i år! Men økt skatt for de rike har de ennå ikke varslet. Det har heller ikke den rødgrønne regjeringen her i landet. Den holder fast på Regjeringen må fortsette å satse på det de ble valgt på; rettferdig fordeling av godene og en sterk offentlig sektor.» Soria-Morialøftet om å holde skattenivået fra 2004. Heller ikke de kriserammede landene Hellas og Spania har foreslått å øke skattene for de rikeste. Men å kutte sterkt i offentlig sektor, i pensjoner og i lønningene til offentlig ansatte, det har de gått med på. De fordeler byrdene, men lar de rike fortsette som før. I midten av mai la Stoltenberg-regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2010 og kommuneøkonomiproposisjonen for 2011. Fagforbundet etterlyser konkrete tiltak for fattigdomsbekjempelse, for eksempel en økning i sosialhjelpssatsene. Vi er glade for at kommunene får en vekst i 2011, men veksten burde vært større. Mange kommuner sliter med å gi gode nok velferdstjenester og enkelte varsler oppsigelser. I disse tider er det mange politikere og økonomer som mener at kommunene må privatisere og konkurranseutsette tjenestene. Når så vi sist at    JAN DAVIDSEN, dette førte til bedre og billigere tjenester og en bedring av den offentlige velferden? FORBUNDSLEDER De sosialdemokratiske partiene har gjennom sitt verdigrunnlag satset på fellesskaps- og velferdsløsninger. Historien har vist at når de forlater denne politikken, mister de tillit, oppslutning og makt. Derfor må regjeringen fortsette å satse på det de ble valgt på; rettferdig fordeling av godene og en sterk offentlig sektor. Fagbladet 5/2010 > 7 KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16    For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2010 fbseksjonKON