TEMA GRAVID På JOBB 32 UKER: Silje Andersen holder bekkenløsningen i sjakk, og har så langt unngått sykmelding mens hun er gravid. belastet kollegene mine selv om jeg ble fritatt for tunge oppdrag på slutten av svangerskapet. Det var tross alt bedre for alle at jeg var på jobb enn at jeg ble sykmeldt. Det nytter Ifølge Arbeidstilsynet blir seks av ti gravide sykmeldt i løpet av svangerskapet, men bare en liten del av dette sykefraværet skyldes komplikasjoner i graviditeten. Med tilrettelegging av arbeidsmiljø og -oppgaver kan gravides sykefravær reduseres betydelig, viser en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Gravide som jobber turnus, som jobber kveld eller natt, har særlig stort utbytte av tilrettelegging. Mange arbeidsplasser har nå igangsatt prosjekter for å redusere sykefraværet blant gravide  og resultatene er gode. Jungeltelegraf I Bergen kommune er jordmor Birte Hellen ansatt i Arbeidsmiljøavdelingen og tilknyttet kommunens Nærværsprosjekt. I første prosjektår hadde hun kontakt med drøyt halvparten av de gravide arbeidstakerne i kommunen. Målet er å nå alle, anslagsvis 220-230 i året. Nå går jungeltelegrafen blant både ansatte og ledere, stadig flere tar kontakt, og stadig flere gravide får tilrettelagt jobben slik at sykmelding kan forebygges eller utsettes. Ikke minst er ledere som tidligere har hatt arbeidstakere med i prosjektet, aktive, sier jordmor Birte:  De har skjønt at det er lurt å gjøre noe tidlig i graviditeten, ikke vente til problemene har oppstått. Middag med mage På Olderhaugen eldresenter møtes vi av den umiskjennelige, og for enhver vestlending uimotståelige, duften av raspeballer, salt fårekjøtt og kålrabistappe i trappeoppgangen. I stua har 94-årige Harald Thomassen allerede benket seg ved langbordet og er klar for yndlingsmiddagen. På det trange kjøkkenet er det full stim. Silje Andersen har ansvaret for at Harald og resten av de 20 gjestene får varm mat på bordet om et øyeblikk, og har knapt tid til å kikke mot fotografens kamera. Siljes svulmende mage er dekket av et stort blårutet forkle som gjør det vanskelig å se at hun er klar for svangerskapspermisjon om fem uker. En gjenstridig bekkenløsning er heller ikke synlig, men omsorgsarbeideren understreker at hun har unngått sykmelding takket være god planlegging og tilrettelegging. Gravid og i arbeid Når du er gravid, har arbeidsgiveren plikt til å tilrettelegge arbeidssituasjonen din så langt som mulig. Som arbeidstaker har du plikt til å medvirke til dette (arbeidsmiljøloven ßß4-2 og 4-6). Mye kan gjøres ved å starte tidlig og tenke kreativt. Noen tiltak koster penger, men er likevel lønnsomme for arbeidsgiver hvis de innebærer at du unngår å bli helt eller delvis sykmeldt. Her er noen tips: Hvilepauser: Stress og tidspress kan være en risikofaktor når du er gravid. Gi rom for korte hvilepauser, og gjerne en lengre pause midt på dagen der du kan legge deg ned. Erfaring viser at slike pauser kan gjøre en stor forskjell for gravide. Pris: Gratis. Ut og inn av bilen: Et stykke spinnakerstoff (glatt og tynn seilduk) eller annet glatt stoff i bilsetet gjør det enklere når du skal ut og inn av bilen. Pris: Ca. 40 kroner. Fritak for arbeidsoppgaver: å slippe tunge pasienter og arbeid som innebærer mye bøy og tøy, kan forebygge plager og gjøre arbeidsdagen enklere. Pris: Gratis hvis arbeidet organiseres annerledes. Arbeidsgiver kan også søke om tilretteleggingstilskudd (se nedenfor). 10 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON