TEMA GRAVID På JOBB Vi må snakke om, og gjøre noe med de utfordringer gravide har i jobben.ª Jordmor BIRTE HELLEN Formel for gravide  Jeg var den fjerde på jobben som ble gravid i løpet av kort tid, så jeg tenkte at det kanskje begynte å bli litt mye her, smiler Silje når middagen er servert. Mye kanskje, men ikke for mye. Det er ingen grunn til at graviditet bør komme som en overraskelse på en leder, mener overlege og spesialist i arbeidsmedisin Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet. Formelen er enkel: Multipliser antall kvinner under 40 med 0,07 og du har svaret på hvor mange gravide du kan regne med til enhver tid. Wergeland har gjentatte ganger påpekt at man med en slik kalkyle kan ta høyde for graviditeter i grunnbemanning og vikarbudsjett. Valgte selv Under Siljes svangerskap har det gått på skinner. Kontakt med kommunens jordmor i Arbeidsmiljøavdelingen ble opprettet allerede en uke etter at arbeidsgiver fikk vite om graviditeten. Silje er ansatt som omsorgsarbeider i hjemmetjenesten, og det ble tidlig klart at det ville bli nødvendig med tilrettelegging. Og så snart Silje følte at det var nødvendig, var planene klare.  Jeg ble fritatt for kveldsvakter, fikk færre brukere og fikk lage min egen liste. Nå går jeg stort sett til brukere som bor her på Olderhaugen, og en dag i uka har jeg ansvar for maten her. Dermed slipper jeg ikke bare de tyngste stellene, men også å farte rundt til hjemmeboende brukere. å sno seg inn ut og inn av bilen på trange parkeringsplasser tar mye krefter.  Ut og inn av biler er noe av det verste 12 > Fagbladet 5/2010 når man har bekkenløsning. Med mine plager, uten tilrettelegging, ville jeg helt sikkert vært sykmeldt nå. Start tidlig Da Silje reduserte antall brukere, ble det ikke satt inn ekstra ressurser på avdelingen. Dette har vært uproblematisk i forhold til TILRETTELEGGER: Jordmor Birte Hellen, Arbeidsmiljøavdelingen i Bergen kommune. kollegene, selv om noen av dem fikk litt mer å gjøre, forteller hun:  Jeg har heldigvis ikke følt at jeg har belastet kollegene mine mens jeg er gravid, sier Silje. Slik er det dessverre ikke på alle arbeidsplasser, opplyser jordmor Birte Hellen:  Noen gravide tenker at det vil være bedre for kollegene at hun sykmelder seg fullt så de kan få inn en vikar med full arbeidskapasitet i stedet. Derfor ber de kanskje om sykmelding heller enn å be om tilrettelegging. Jo tidligere man kommer i gang med tilretteleggingen, jo bedre er det, understreker jordmoren.  Vi må snakke om, og gjøre noe med de utfordringer gravide har i jobben før hun er så plaget eller sliten at hun går til legen for å bli sykmeldt.  Er du først blitt helt eller delvis sykmeldt i svangerskapet, viser det seg at sjansen for å forbli det fram til fødselspermisjon er stor. fbaargang2010 fbseksjonKON