Grunnskolen i Rana Rana kommune med vel 25.000 innbyggere har i dag om lag 3400 barn og unge i grunnskolealder. Disse er fordelt på fire ungdomsskoler, to barne- og ungdomsskoler og ti barneskoler. På flere skoler er det under ti elever på enkelte trinn. I en optimistisk prognose går antall barn og unge i aldersgruppa 6–15 år ned med 340 fram mot skoleåret 2015. Det medfører at de statlige overføringene til skoledriften blir redusert hvert år framover. I 2015 får da kommunen 24 millioner kroner mindre enn i år. En mer pessimistisk prognose viser at reduksjonen i elevtallet kan bli 473, eller nesten 14 prosent. Foto: Øyvind Bratt/Rana Blad strukturendringer som innebærer at halvparten av kommunens 16 skoler legges ned. Lærere og foreldre ute av prosjektet Både Unio og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har trukket seg fra prosjektets styringsgruppe og arbeidsgruppe. – Vi ønsker et bedre grunnlag for vedtak, sier Kristin Aasbø, leder i Rana FAU og viser til tallmaterialet som økonomiplanen bygger på, og som FAU betrakter som mangelfullt. – Det kan hende vi må ta noen strukturelle    > Fagbladet 5/2010 > 15 fbaargang2010 fbseksjonKON