SOKKER som IKKE strammer Postboks 333 7301 ORKANGER Nytt tilbud til rusmisbrukere Unge rusmisbrukere i Stavangerområdet har fått et nytt døgntilbud. Her får de helsehjelp mens de venter på behandling. Tilbudet omfatter blant annet kost, losji og individuelle samtaler. Målgruppen er rusmisbrukere under 25 år som har avklart startdato for langtidsbehandling. K46, som tilbudet kalles, vurderer også unge rusmisbrukere som ikke har endelig avklart behandling.  Men de må erkjenne at de har et rusproblem, og de må være motivert, sier avdelingsleder Lisbeth Skibenes til Rus& Samfunn. K46 startet som et dag- og kveldstilbud i 2007 med lav terskel. Siden den gang har over 250 ungdommer vært i kontakt med K46. Les mer på www.rus.no    KES Satser på selvhjelp I løpet av 2010 vil Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp etablere distriktskontorer over hele landet. Disse skal gi informasjon om selvhjelp og fungere som pådriver i utviklingen av selvhjelpsarbeid. Foreløpig er det opprettet fire distriktskontorer som skal betjene 11 fylker. Det var Nasjonal plan for selvhjelp fra 2004 som la grunnlaget for utviklingen av selvhjelp. I år vil denne planen bli oppdatert på bakgrunn av nye erfaringer og kunnskap. Du kan lese mer på www.selvhjelp.no    KES Fagbladet 5/2010 > 17 fbaargang2010 fbseksjonKON