– Ufine metoder – Dobbelvakter inngår ikke i turnusen, og selvsagt får de ansatte betalt for overtidsjobbing i de tilfellene hvor jeg pålegger det, sier Karina Michelsen, som inntil januar var daglig leder ved Ammerudlunden sykehjem, nå institusjonssjef ved Midtåsen sykehjem. Virkeligheten hun presenterer skiller seg markant fra den beskrevet av Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og flere av de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem. – Det er ikke noen politikk hos oss at folk ikke skal organisere seg. Og når Sykehjemsetatens fagforening har vært her og holdt stand, har de fått holde på som de vil. Men de har brukt særdeles ufine metoder og forsøkt å sette de ansatte opp mot oss. Da ber de om bråk, sier Michelsen. Tør ikke vise lønna Adecco Helse forteller sine ansatte at melder de seg inn i Fagforbundet og krever tariffavtale, mister de alle godene sine. Spesielt er det da snakk om ordningen med fleksible turnuser, et system mange av de ansatte er fornøyd med, siden det innebærer at de kan ta seg fri når de selv ønsker. Adecco Helse har nok av vikarer som kan fylle hullene. Også Sykepleierforbundet har erfart motstanden mot faglig organisering ved Ammerudlunden sykehjem. – Medlemmene våre tør rett og slett ikke vise oss ansettelseskontraktene sine. De er redde for at det vil volde dem problemer, forteller Annlaug Waage, rådgiver i Norsk Sykepleierforbund. Men da Sykepleierforbundet gikk til streik Personen på bildet er ikke intervjuet i forbindelse med denne saken. i januar, måtte sykepleierne ved et annet av Adecco Helses sykehjem, Midtåsen, vise fram ansettelsesbetingelsene sine for å motta streikebidrag. Da viste det seg at lønningene lå lavt. En sykepleier med 13 års ansiennitet mottok for eksempel 36.700 kroner mindre enn den kommunale minstelønna i Oslo. Ulovlige dobbelvakter – Man kan jo lure på hvordan Adecco klarer å drive billigere enn andre og samtidig gå med overskudd. Etter streiken i vinter fikk vi svar på det, kommenterer Annlaug Waage. Flere kilder forteller Fagbladet at svenske omsorgsarbeidere kommer til Ammerudlunden sykehjem i helgene og tar dobbelvakter på kvelden og natta, fra torsdag til og med søndag, fra klokka 15.30 på ettermiddagen til klokka åtte på morgenen, totalt 16,5 timer om gangen. Ifølge Per Egil Johansen er planlagt overtid ulovlig. – Ren utnyttelse av arbeidskraften, kaller jeg dette. Åtte timers arbeidsdag var ikke et tall man i sin tid satte for moro skyld. Har man jobbet dobbelvakt, blir man fryktelig sliten. To dobbelvakter etter hverandre innebærer at personen kanskje rekker å sove i seks timer. Når dette skjer over flere dager, går kvaliteten på arbeidet rett og slett ned. Ulovlig hemmelighold av turnuser Også ledelsens holdning til utlevering av turnuser er, ifølge Johansen, i strid med norsk arbeidsrett. – Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsplanen utarbeides i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. At Fagforbundet flere ganger har bedt om innsyn i turnusene, har sykehjemsledelsen glatt oversett, forteller Johansen. Konkurranseutsetting fører utelukkende til å svekke de ansattes lønns- og arbeidsforhold, mener Per Egil Johansen. > AMMERUDLUNDEN SYKEHJEM • Åpnet i 2003. Har 73 beboere og 130 ansatte. • Ble fra starten drevet av Adecco Helse AS, som også drifter Midtåsen sykehjem i Oslo, Greverud sykehjem i Oppegård og Klæbu sykehjem i Klæbu kommune. • Adecco Helse har førsterett på å tilby helsevikarer til samtlige av landets sykehus. • Adecco Helse hadde i 2008 et resultat før skatt på drøye 22 millioner kroner. Fagbladet 5/2010 > 19 fbaargang2010 fbseksjonKON