SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Studentoppfordring LO må engasjere seg i studiefinansiering, bolig og pensjonspoeng for studenter, mener deltakerne på Fagforbundets politiske studentseminar. 30 > Fagskoletilbud i fokus Tillitsvalgte fra Fagforbundets fire yrkesseksjoner var nylig samlet til et todagers seminar for informasjon og diskusjon om framtidas fagskoler. 35 > Kompetansekrig Fagarbeidere er like viktige i helsevesenet som høgskoleutdannete, mener fokusforfatter Merete Dahl i Fagforbundet Vestfold. 36 > Studentene ser ikke LO KLP nominert til miljøpris KLP er blant de seks nominerte til Nordisk råds miljøpris. Seks banker og finansinstitusjoner konkurrerer om den gjeve prisen som i år har tema grønn kapitalforvaltning. Tre av finalistene kommer fra Norge, to fra Sverige og en fra Danmark. Sammen med KLP er også Storebrand og Cultura Sparebank nominert. Prisen for 2010 skal tildeles et nordisk foretak, organisasjon, medium eller person som på en forbilledlig måte har arbeidet for å direkte eller indirekte påvirke finansmarkedet, kapitalforvaltningsindustrien, banker eller konsulenter til å arbeide langsiktig og integrere bærekraft i kapitalforvaltningen. – Vi er naturligvis svært glade for å bli nominert. De siste ti årene har vi arbeidet aktivt for at den eiermakt og kapitalforvaltning KLP representerer, kan bli brukt til å skape en litt bedre verden, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes i en pressemelding. – Ansatte i kommuner, helseforetak og våre kunder skal vite at pensjonsfondene forvaltes på en etisk og miljømessig forsvarlig måte, sier Thornes. Bedømmingskomiteen vil offentliggjøre prisvinneren på sitt møte i København 25.–26. mai. Selve prisen overrekkes til vinneren i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Reykjavik til høsten.    MoS En ny Fafo-rapport viser at få studenter kjenner til LOs studentmedlemskap. LO vil nå sette inn en offensiv mot denne gruppa. På oppdrag fra LO har forskningsstiftelsen Fafo undersøkt hvordan studenter oppfatter LOs studentmedlemskap. Av 220.000 studenter i Norge er 63.000 organisert. Av de organiserte er kun 11.000 medlemmer i et LO-forbund ifølge rapporten. – Jeg syns 11.000 medlemmer viser at vi er på rett vei. Men potensialet er enormt, og nå vil vi øke andelen blant studenter og langtidsutdannede for å opprettholde posisjonen vår i samfunnet for øvrig. Derfor må vi fokusere og prioritere denne stadig voksende gruppa med studenter og ansatte med lengre utdanning, sier LO-sekretær Kristian Tangen til LO-Aktuelt. Må bli mer synlig I undersøkelsen kommer det klart fram at få studenter opplever LO som synlig på studiestedene. LOorganiserte studenter forteller selv i undersøkelsen at de tror økt synlighet vil være avgjørende for å lykkes med studentrekruttering. I tillegg forteller studentene at følgende kan være med på å skaffe flere medlemmer: Et aktivt LO på studiestedet MÅLRETTET: LO-sekretær Kristian Tangen sier at det nå er stor vilje i LO og forbundene om å lykkes med studenter og langtidsutdannede. gjennom bistand i studiesituasjonen. • LO mer aktiv i studentpolitikk. • Bedre innbetalingsrutiner. • Kontingent betales ved semesterstart, med mulighet for avtalegiro og e-faktura. • Mer informasjon og nyheter om eget forbund. • Synliggjøre og markedsføre de individuelle medlemsfordelene mer. • Bedre nettsider hos forbundene og LO, hvor studentene kan hente informasjon. Fortsatt medlemmer Fafo-undersøkelsen forteller ikke hva som skal til for at et studentmedlem faktisk vil fortsette som medlem etter avsluttede studier. Men forskerne bak rapporten, Øyvind Berge og Kristine Nergaard, antar at de som har vært medlem over tid, har større sannsynlighet for å ta med medlemskapet inn i et arbeidsforhold enn de som kun er medlem et semester eller to. De antar også at medlemmer med praktisk nytte av medlemskapet sitt, har større sjanse for å fortsette etter studieavslutning. Dette betyr at forbund som ønsker å satse på studentmedlemmer ikke bare må sette inn ressurser på rekruttering, men også på å følge opp medlemmene når det gjelder kontingentinnbetaling, kontakt, hjelp og bistand. – Rapporten legger et grunnlag for hvordan vi skal lykkes. For LO er dette nå et prioritert område, sier LO-sekretær Kristian Tangen. Tekst: TRI D. NGUYEN Fagbladet 5/2010 > 27 Foto: Sidsel Hjelme fbaargang2010 fbseksjonKON