AKTUELT 25 millioner til forskning Nettundersøkelse Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon har startet en undersøkelse på nett om utdanning. Noe av hensikten er å kartlegge behovet for etter- og videreutdanning blant medlemmer. Nettadressen til undersøkelsen er: http://web.refleks.com/ ?surveyid=38408    MoS Regionalt forskningsfond utlyser i år 25 millioner kroner til prosjekter som skal styrke utvikling og innovasjon på Vestlandet. Temaområder som kan få støtte til forskningsprosjekt i 2010, er bærekraftig matproduksjon, energi, maritim sektor og offentlige utviklingsprosjekt. Søknadsfrist er 2. juni. Det kan søkes om forprosjekt innenfor flere deltemaer. Innenfor offentlig utviklingsprosjekt kan det søkes om midler til offentlig regionalt arbeid med næringsutvikling og omstilling, regional virkning av store offentlige reformer og ny kunnskap om lokal/ regional integrering av minoritetsgrupper i vestnorske lokalsamfunn. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner er sammen om fondet, i nært samarbeid med Norges forskningsråd. Mer om regionale forskningsfond er å finne på Kunnskapsdepartementets nettside. Søknader leveres på Forskningsrådets e-søknadssystem på www.regionaleforskningsfond.no/ Vestlandet    MoS Vinje best på service For tredje gang har Vinje kommune vunnet pris for god service. Denne gangen går de helt til topps, som best i landet. Forbrukerrådet har henvendt seg til 150 kommuner på e-post og telefon for å undersøke service og kunnskapsnivået på tekniske tjenester. En av tre henvendelser ble ikke besvart. Vinje i Vest-Telemark høster anerkjennelse som Norges beste servicekommune. – Vinje gir hjelp i 12 av 13 henvendelser, og oppnår 88 av 100 mulige poeng. Med det er Vinje den kommunen som er aller best til å svare på spørsmål om tekniske tjenester. Det er spesielt på e-post og telefon Vinje gir god hjelp. Nettsidene er det svakeste punktet, skriver Forbrukerrådet om resultatet. Forankret i toppledelsen På Fagforbundets fagdager for servicetorgansatte i april fortalte leder Eystein Matheussen ved tjenestetorget i Vinje at en viktig grunn til at de lykkes, er forankring i kommunens toppledelse. Før tjenestetorget ble opprettet, var kommunen slett ikke god på service. Under omorganiseringen til to-nivåmodell ble bedre service et hovedpunkt i avtalen med alle ledere i kommunen, opplyser Matheussen. Han lister opp tre viktige elementer for å lykkes: samarbeid, organisering og kompetanse. – Vi har dyktige medarbeidere. Service er et fag, understreker Matheussen. Han legger stor vekt på tilgjengelighet. Ansatte i kommunen er blitt mye flinkere til å si fra når de går i møte, når de er tilbake, og de har med seg mobiltelefon når de er ute av kontoret. Kommunen har hele tre sentralbord på tjenestetorget for å sikre innbyggerne raskt svar. De som betjener telefonen, har også publikumskontakt. Bygger kompetanse Matheussen understreker viktigheten av en god tone overfor publikum og et nært samarbeid mellom førstelinjetjenesten og det såkalte baklandet. Tjenestetorget har også plassert viktige fagkontor i sin midte. Vinje har nær 500 byggesaker i året, og har like greit plassert byggesaker på tjenestetorget. De ansatte kan forberede og avslutte byggesaker, og de sørger for matrikkelføring, registrering og fakturering av vann, avløp, renovasjon og anleggsbidrag. De oppdaterer også kart med reguleringsplaner. Selv har Matheussen ansvar for hjemmesiden. – Vi gjør jobben for andre enheter, og etter hvert sitter kompetansen hos oss, sier Eystein Matheussen og nevner saker som motorferdsel, skjenke-, serverings- og salgsløyve, og kommunale tomter. – Så mye kompetanse som mulig skal være så langt framme som mulig, mener lederen av tjenestetorget i Vinje kommune. Tekst: MONICA SCHANCHE STOLT LEDER: Eystein Matheussen har medarbeidere som sørger for god service i Vinje kommune. Fagbladet 5/2010 > 29 Foto: Miguel Lorwe fbaargang2010 fbseksjonKON