Studentsatsing på høgfjellet Klima, miljø og sikring av velferdsstaten var i fokus da Fagforbundet arrangerte sitt første politiske studentseminar på Finse i april. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN Hvite vidder 1222 meter over havet var rammen da studenter fra Oslo og Bergen møttes til Fagforbundets første studentseminar på Finse 13. og 14. april. Transporten sto i stil med temaene, miljøvennlige Bergensbanen som knytter landsdelene sammen på fjellets høyeste stasjon. Og diskusjonene gikk høyt da studentene fikk bryne seg på innlederne, professor Frank Aarebrot og magister Jon Bingen, som oppfordret studentene til å se sammenhenger og konsekvenser i politikken. John Bingen fra Norsk institutt for strategiske studier (Noriss), tok et kraftig oppgjør med den rådende oppfatningen av at velferdsstaten er ineffektiv og at det går an å spare seg til et velferdssamfunn. Han advarte mot avhengighet av oljeøkonomien. Oljeeventyret ebber ut. Det er nødvendig å dreie investeringene mot mer framtidsrettet 30 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON