næring og industri. Vi har kort tid på oss. Stortingsvalget i 2013 er siste frist til å få en regjering som kan utforme en politikk som gjør oss uavhengig av petro-økonomien, poengterer Bingen. Han har med seg plansjer som viser at det går rett utforbakke med oljen som får stadig større konkurranse fra alternative energikilder. Flere land ønsker å gjøre seg uavhengig av det svarte gull, som ikke er så gullkantet lenger. Drei innsatsen mot framtida – Vi kan ikke vente at Nordsjøoljen skal være prisledende. Trolig vil Golf-statene velge å fastsette prisen, og da går det enda raskere nedover. Nye investeringer i en bransje som likevel er på hell, er lite hensiktsmessig. Vi trenger full innsats på forskning og utvikling av alternativ energi som kan sikre velferdssamfunnet. Fagbevegelsen utgjør kraften som kan få dette til å skje, mener Bingen. STUDENTKRAV: LO må engasjere seg sterkere i studiefinansiering, boligpolitikk og pensjonspoeng for studietiden, mener fagforbundsstudentene, og får full støtte av professor i sammenliknende politikk, Frank Aarebrot. – Fagbevegelsen i offentlig og privat sektor må skape allianser for å frambringe en verdiskapningsevne som vi alle skal leve av i framtida, oppfordrer Bingen. Viktige allierte er å finne i landbruk og i næringsmiddelindustri. Også mange i norsk industri og i politiske partier er bekymret over utviklingen, men mangler nasjonale talspersoner, mener han. – Det er ingen politisk tyngde for å få til dette utenom dere, sier han til LO-studentene. Dersom det kommer et krav fra en samlet fagbevegelse og deres allierte, vil det ha virkning på statsminister og næringsminister, mener Bingen. Stiller krav til miljøorganisasjonene Professor Frank Aarebrot fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen går politikken til ulike miljøorganisasjoner etter i sømmene. Han trekker fram paradokser som oppstår når aksjonister vil stoppe vannkraftutbygging. Det vil føre til utslipp av skadelige gasser og avhengighet av atomkraftverk. Kanskje det er på tide å stille krav til miljøorganisasjonene om konsistens i politikken, oppfordrer Aarebrot. Han mener Norge må være det eneste landet der miljøbevegelsen er tuftet på kamp mot bruk av fornybar energi (les vannkraft). Andre lands miljøbevegelser engasjerer seg mot forurensende energi og lagring av radioaktivt avfall fra atomkraftverk. Samfunn i endring Professoren peker på store samfunnsendringer: Overgang til forbrukersamfunnet og virkninger av likestilling. – Vi er de første nordmenn siden steinalderen som bruker mer tid som konsumenter enn som produsenter. Vi har mulighet til selvrealisering når de mer grunnleggende materielle og sosiale behovene er dekket, sier Aarebrot. Temaene er midt i blinken, mener deltakerne som studerer alt fra samfunns- og > Fagbladet 5/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonKON