miljøgeografi, økonomi og administrasjon, statsvitenskap og sosiologi til farmasi, ernæringsfysiologi og arkitektur. Mona Klubben studerer kultur og administrasjon på Høgskolen i Bø i Telemark. Hun ser velferdssamfunnet som en mulighet for å realisere verdier innenfor kultur og miljø, og syns Norge bør forske mer på ny teknologi. Hun er utdannet billedkunstner, men vil heller være medlem av Fagforbundet enn av billedkunstnernes organisasjon. Jeg skal skrive master om kunstnerlønn. At kunstnere bør få betalt, må være noe fagbevegelsen kan stille seg bak, sier hun. LO viktig for studentvelferd Mona Klubben mener LO er viktig for studenter og unge mennesker når samfunnet får en mer kapitalistisk dreining. – Se bare på den enorme arbeidsløsheten blant unge i Hellas og Spania. Sterke krefter LO VIKTIG: Fagbevegelsen er viktig for at unge mennesker skal få en anstendig lønn fra starten, mener student Mona Klubben ved Høgskolen i Telemark. går inn for å redusere lønna til unge arbeidstakere. Det er viktig at fagbevegelsen engasjerer seg og sikrer at også de unge får en rimelig lønn å leve av fra starten, sier hun. Diskusjonene fortsetter livlig i pausene på en solfylt veranda. Studentene er opptatt av at LO engasjerer seg i studiefinansiering, boligpolitikk og pensjonspoeng for studenter. De får helhjertet støtte fra professoren ved Universitetet i Bergen. Han foreslår at lån og stipend kan bli en del av tariffoppgjøret i staten. Fagbevegelsen har mer erfarne forhandlere og bedre hukommelse enn elev- og studentorganisasjoner med stor utskiftning. Og da kunne studentene komme inn under beregningsutvalget som beregner studentenes levekår. – Studenter bør få utvidet stipend og betale inn til Folketrygden fra første studiedag, og slik få rett til pensjonspoeng. Jeg ser ikke noen grunn til at studenter skal behandles på en annen måte enn lærlinger. De tjener opp pensjonspoeng fra første dag i læretida, sier Frank Aarebrot. MERSMAK: Ungdomstillitsvalgt Ola Harald Svenning i Fagforbundet Ungdom og prosjektleder for høgskolesatsing, Marit Wahlstedt, arrangerer gjerne flere seminar for engasjerte studenter i Fagforbundet Svenning framhever at Fagforbundet Ungdom satser på å få gjennomslag for flere saker som er viktig for unge: bedre studiefinansiering, en sosial boligpolitikk, pensjonsrettigheter for studenter og fast i stedet for midlertidig stilling når de kommer ut i arbeidslivet. Vil satse mer på studenter – Flere ønsker nye studentseminar, og de ønsker samme høye faglige standard som denne gangen, sier leder Marit Wahlstedt i Fagforbundets høgskoleprosjekt. Fagforbundet Ungdom i Oslo og Bergen og Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon gikk i bresjen for å få i stand forbundets første politiske studentseminar på Finse i midten av april. – Et fint trepartssamarbeid, smiler Ola Harald Svenning, nestleder i Fagforbundet Ungdom. Seminaret går av stabelen samme dag som forskningsstiftelsen Fafo legger fram rapport om studentorganisering i og utenfor LO. De fleste utenfor LO, viser det seg. – Studentene som organiserer seg i Fagforbundet, gjør det ofte av politisk og ideologisk overbevisning, de ønsker å være tilsluttet et LOforbund, sier Ola Harald Svenning. I dag har Fagforbundet 2800 studentmedlemmer. Svenning syns det er viktig at forbundet satser enda mer på elever og studenter. – Det er morgendagens ledere i offentlig sektor som er med på seminaret her. Fagbevegelsen burde også engasjere seg i selve innholdet i utdanningen, mener Svenning. For eksempel i et fag som statsvitenskap er det svært lite om LO og forhandlingssystemet, og hvordan lønnsdannelse foregår. Han syns det er topp at Fagforbundet i fylkene nå kan søke midler for å satse ved høgskoler og universitet, det såkalte rød sofa-prosjektet. Der kan tillitsvalgte møte elever og studenter på eget lærested og kan fortelle om rettigheter de har som student og arbeidstaker. 32 > Fagbladet 5/2010 Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonKON