Fagskolen må være fleksibel Bransjenes kompetansebehov avgjør hvilke tilbud fagskolene må utvikle. – Siden arbeidslivets behov forandrer seg fort, må fagskolene stadig utvikle nye utdanningstilbud, sier Knut Ole Rosted. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fylkeskommunene overtok ansvaret for fagskolene fra 1. januar 2010. Tillitsvalgte fra Fagforbundets fire seksjoner var nylig samlet til et to dagers seminar med informasjon og diskusjon om framtidas fagskoler. Samarbeid Knut Ole Rosted, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune, orienterte om den nye ordningen og inviterte til samarbeid om nye utdanningstilbud. – I Akershus skal vi nedsette ei arbeidsgruppe med representanter fra blant annet arbeidslivet, fagopplæringskontor og videregående skoler. Vi må finne ut om vi skal etablere en egen fagskole, hvilke fag vi i så fall skal satse på, og hvor den eller de fylkeskommunale skolene eventuelt skal lokaliseres, sa han. Bygger på fagbrev Mange av de om lag 50 tillitsvalgte fra hele landet hadde meninger om framtidas fagskoler. Det var enighet om at videreutdanning ved fagskolene fremdeles må bygge på fagbrev, og verken bli en lett-høgskole eller tung videregående. Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon (SKA), understreket at Fagforbundet må være en pådriver for å skape gode videreutdanningstilbud for medlemmer i alle seksjoner. Samspill Akershus har i likhet med de fleste fylkeskommuner liten erfaring med å drive fagskoler. De fleste var heller ikke godt forberedt på å overta ansvaret ved nyttår. – Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal er unntakene. Disse tre fylkene har bygd opp solide fagskoler og tar imot studenter fra hele landet. Vi i Akershus samarbeider nå med Oppland om drift og utvikling av fagskoler, fortalte Rosted. Han minnet også om at arbeidslivet ikke tar hensyn til fylkesgrensene. – For oss er det derfor naturlig å samarbeide også med Oslo. Vi må avstemme tilbudene våre i forhold til både arbeidsliv og utdanningstilbud i andre fylker. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å etablere absolutt alle typer fagskoletilbud i hvert fylke, mener spesialrådgiveren i Akershus. MOTIVERE: – Dere i Fagforbundet bør pushe på arbeidsgiverne slik at medlemmene deres får tid og økonomi til å ta en videreutdanning, mener Knut Ole Rosted. fbaargang2010 fbseksjonKON