BOMBERYDDERE I LAOS M C W K T I B E T BHUTAN BANGLADESH KK I N A LAOS THAILAND KAMBODSJA VIETNAM M M M NNM M Y YA M AR ( ( R R A) BBU MMA ( A B RM AN B U R M A N N M DØDELIG VÅPEN: Det runde objektet er en klasebombe. 300 blir drept mennesker hvert år i klasebombeulykker i Laos. KLASEBOMBER I LAOS • Laos er det landet i verden som er mest infisert av udetonerte eksplosiver. • Mellom 1964 og 1973 ble det sluppet gjennomsnittlig en bombepakke hvert åttende minutt, 24 timer i døgnet. • Over 30 prosent har trolig ikke å detonert. • Siden 1974 har det vært mer enn 300 ulykker i året på grunn av klasebomber. • Foruten å ta liv, begrenser bombene også tilgangen til landressurser og hindrer utviklingen av infrastrukturen. • Laos var et av de første landene som ratifiserte konvensjonen som forbyr bruk, produksjon og salg av klasevåpen. Klasekonvensjonen trer i kraft 1. august i år. • Laos skal i november være vertskap for og lede det første møtet mellom landene som har undertegnet konvensjonen. • Norsk Folkehjelps minerydding i Laos støttes av Fagforbundet. sveiset. De bor og jobber sammen sju dager i uka, tre uker i strekk. Deretter har de en uke fri. Xaiyaket har vært seksjonsleder i et år nå. Han planlegger å jobbe seg oppover i gradene. – Vi er et sterkt lag, og jeg liker å jobbe med alle sammen, forteller han. Store skader Phongsavavanh trekker opp den røde tråden som merker søkebanen hun jobber på. Så legger hun den ned igjen for å markere nye søkebaner. Metalldetektoren hennes indikerer ofte funn, men som oftest er det metallrester etter bomber eller granater. Noen meter unna jobber hennes kollega Khemphone. I motsetning til den sprudlende Phongsavavanh, er Khemphone en blyg jente på 21 år. – Der moren min bodde, var det veldig mange bombies. Barna fant dem ofte når de lekte, og mange ganger eksploderte de og skadet og drepte både barn og voksne. Khemphone forteller om en oppvekst i fattige kår. Hun ønsker å bli eksplosivrydder slik at hun kan forsørge familien sin og hjelpe til med å rydde landet for klasebomber. – Jeg forsørger seks personer med denne jobben, forteller hun. Drømmen er å spare nok penger til å fortsette å studere og bli lærer. Sola står høyt på himmelen, det nærmer seg lunsjtid, og temperaturen har steget til over 30 varmegrader. Laget har funnet en klasebombe – den eneste denne dagen. Så langt har de gjennomsøkt et område på ti ganger ti meter. Sju klasebomber og granater er funnet. Skolegård uten eksplosiver Bare én ting sto i veien for at de 50 barna i Dark Vang i Laos kunne få egen skole: Skolegården var full av udetonerte bomber. Sjefen i landsbyen hadde allerede fått finansiering via Verdensbanken til å bygge skolen, men før byggingen kunne starte, måtte de vise fram et sertifikat som viste at området var ryddet for eksplosiver. vitner om krigen mellom Nord- og Sør-Vietnam der Laos ble et uskyldig offer. Ved hjelp av Norsk Folkehjelps kartleggingsteam ble skolegården ryddet. Det tok tre dager å klarere området. Eksplosivrydderne fant to bøtter med livsfarlige eksplosiver. Nå har landsbyen endelig fått sertifikatet, og skolen til landsbyens 50 barn kan bygges. Svære bombekratre på skolegården Tekst og foto: CECILIA SKEPP-ANTONISEN 48 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON