NYTT Lønnsløft for frisørene Frisørene holdt på å bli kastet ut i konflikt da NHO Håndverk avviste meklingsmannens forslag. Streiken ble unngått i siste liten da hardt pressede arbeidsgivere på ny tok kontakt med meklingsmannen. Resultatet i årets frisøroppgjør er et tillegg på 15 kroner i timen på minstelønnssatsen. Den er nå oppe i 131 kroner. Ved mellomoppgjøret neste år vil den øke med ytterligere fire kroner. Lærlinglønnen går opp prosentvis like mye. – Det er en betydelig oppjustering, men vi kunne godt tenkt oss mer, sier leder for Frisørenes fagforening, Ingunn R. Jacobsen. I tillegg er det oppnådd enighet om at frisører på provisjon ikke skal tape lønn under sykdom eller tilrettelagt arbeid. – Ingen skal tape lønn ved sykdom. Det er et av de viktigste Skeive dager 18.–27. juni er det klart for Skeive dager i hovedstaden. Åpenhet i arbeidslivet er ett av temaene. Filmfestival, konserter, utstillinger og show, men også politiske debatter er noen av ingrediensene i Skeive dager som i år arrangeres i Oslo for 19. gang. Formålet med festivalen er å synliggjøre skeiv kultur, og bidra til økt aksept og respekt for homofile og lesbiske. På Rådhusplassen rigges en egen «Pride Park» med utstillinger og stands, og der en stor del av aktivitetene vil foregå. Her vil også LO ha sin egen stand og kafé. En arbeidslivsdebatt om åpenhet på jobben er ett av arrangementene som vil gå av stabelen her. Høydepunktet for mange er likevel «Pride Parade» som toger gjennom byen lørdag 26. juni. LO oppfordrer alle forbund, foreninger og klubber til å stille opp med faner og medlemmer i paraden som starter på Rådhusplassen klokka 15.00. Gi beskjed til LOs distriktssekretær i Oslo og Akershus, Kari Hauge på e-post kari.hauge@lo.no eller mobil 901 35 422 om hvilke faner som stiller i paraden. Mer informasjon finner du på www.skeivedager.no Tekst: SIDSEL HJELME punktene vi har oppnådd, fastslår Jacobsen. – Vi er ikke helt fornøyde, og føler vi har strukket oss langt for å løse denne konflikten. Det var flere grunner til at vi til slutt sa ja, sier Fagforbundets forhandlingsleder Stein Guldbrandsen. – Vi har sikret en mye bedre minstelønn, noe som også vil komme lærlingene i bransjen til gode. Etter min mening vil det bidra til å gjøre frisøryrket mer attraktivt. Vi har fått ryddet opp i mye og har fått på plass en lønn som i alle fall begynner å nærme seg andre fagarbeidere. Selv om vi ikke kom helt i mål, mener jeg at vi totalt sett har fått et akseptabelt resultat, sier Guldbrandsen. Ingen busstreik tross misnøye Et stort flertall av Fagforbundets medlemmer stemte nei til bussoppgjøret, men det ble likevel ingen busstreik. Fagforbundet forhandlet sammen med Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet. Et knapt flertall av medlemmene i de fire forbundene aksepterte meklingsresultatet, som innebærer at alle ansatte i bussbransjen får et generelt tillegg på tre kroner i timen. Kompensasjonen for alle kompe- tansemoduler i bussbransjeavtalen økes til tre kroner. I tillegg blir vilkårene for delt skift vesentlig forbedret. Før kunne sjåførene ha en ubetalt pause på så vidt under to timer før det ble gitt tillegg. Etter dette oppgjøret er grensen for å få kompensasjon redusert til én time. I bussbransjeavtalen ligger det en forutsetning om at bussjåførene skal ha en lønn som omtrent tilsvarer en gjennomsnitts industriarbeiderlønn. Siden hovedoppgjøret i 2008 har sjåførene sakket betydelig OT/PF etter. Lønnsgapet før dette oppgjøret var på 24.000 kroner. Meklingsforslaget innebærer et resultat på linje med resten av arbeidslivet, samtidig som under halvparten av lønnsgapet er dekket inn. – Resultatet i årets oppgjør setter hele bussbransjeavtalen under press, og jeg er overbevist om at et flertall av de medlemmene i de fire forbundene ikke kommer til å godta et resultat som likner dette i neste hovedoppgjør, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Stein Guldbrandsen.    PF Fagbladet 5/2010 > 5 Følg oppgjøret på fagbladet.no Da denne utgaven av Fagbladet gikk i trykken, pågikk meklingen i KS-oppgjøret og i Oslo-oppgjøret. Heller ikke A2-oppgjøret og helseområdet i Spekter var ferdig. Fristen for å bli enige var natt til torsdag 26. mai. Dersom meklingen ikke fører fram, kan mange av medlemmene være i streik når de får denne utgaven av bladet. Oppgjøret og eventuelt konfliktstoff kan følges fortløpende på Fagbladets nettsider: www.fagbladet.no. Illustrasjonsfoto: Mette Haugen Foto: Sissel Rasmussen fbaargang2010 fbseksjonSAM