VIL DU BLI MILLIONÆR? Fagbladet ser på private firmaer som tjener penger på å utføre offentlige tjenester. Fagbladet nr. 3: Barnehager Fagbladet nr. 4: Barnevern Neste nummer: Asylmottak Bakf aden Når bestemor blir lagt ut på anbud, blir også de som steller for bestemor konkurranseutsatt. Det har de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem fått merke. Tekst. VEGARD VELLE Foto: GREG RØDLAND BUICK – Holder du kjeft, har du det all right. Ellers får du et problem med å dekke opp vaktene, forteller ansatte til Fagbladet. De tør ikke stå fram med navn. Diplom i ramme og glass Ammerudlunden sykehjem er utstillingsvinduet til Oslos byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp). Det har blitt en nesten årlig ifølge Sykehjemsetatens fagforening ikke mottar overtidsbetaling, at pensjonsavtalen er elendig, at ansatte går i ulovlige dobbelvakter, at det ikke gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med fagforeningene og at arbeidsplanen ikke utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte eller fagforeningen, slik arbeidsmiljøloven klart og tydelig sier. tradisjon at Listhaug tropper opp med diplom i ramme og glass på sykehjemmet, fotfulgt av mediene. Bakgrunnen er de årlige spørreundersøkelsene, hvor brukerne og de pårørende setter karakterer på driften av byens sykehjem. Ammerudlunden sykehjem er flere ganger rangert blant de tre beste. Ifølge Listhaug har Oslo kommune spart flere millioner kroner på anbudsrundene og samtidig oppnådd bedre kvalitet. Ansatte er redde Hvordan pengene har blitt spart inn, er hun mindre tydelig på: at de ansatte jevnt over er lønnet langt lavere enn i kommunen, at de Men også et annet forhold preger arbeidsplassen – redsel. Av den grunn er det anonyme kilder i denne saken, ikke fordi det ikke er flere som er kritiske til Adecco Helses måte å drive på, men fordi de ikke tør å stå fram med navn og ansikt. Skremte vekk folk Ammerudlunden sykehjem er det eneste av de rundt 50 offentlige, private og ideelle sykehjemmene i Oslo hvor Fagforbundet har under 20 Nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i Fagforbundet i Oslo, Per Egil Johansen, mener sykehjemsledelsen motarbeider fagbevegelsen. – Fagforbundet har i en årrekke prøvd å komme inn på Ammerudlunden sykehjem. I fjor ringte vi og varslet at vi ønsket å ha en stand der. Etter flere og lange telefonsamtaler, fikk vi tommelen opp. Men da vi kom dit, fant vi daglig leder sittende i resepsjonen, rett overfor standen. Flere ganger kom personer fra ledelsen i Adecco Helse innom. I løpet av dagen turte bare fire av de ansatte å nærme seg oss, og disse ble i tur og orden ropt opp av daglig leder og bedt om å stille på møte med henne. Naturlig nok trakk de interesserte seg skyndsomt vekk fra standen, sier Johansen. KRITISK: – Ren utnyttelse av arbeidskraften, kaller jeg dette. Per Egil Johansen er nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i Oslo. organiserte, ingen tillitsvalgte og ingen informasjon om de ansattes lønns- og arbeidsforhold. Også Norsk Sykepleierforbund har bare en håndfull organiserte og ingen tillitsvalgte på sykehjemmet, stikk i strid med normen. 18 > Fagbladet 5/2010 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonSAM