Illustrasjonsfoto: Per Flakstad SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Sparer miljø – og penger Skolevaktmester Sindre Nørgaard ved Lilleaker i Oslo har bidratt til å spare 399.000 kWt de to siste årene. Det gir skolen mer til andre ting. 30 > Snart klar for Insta Renholdsavdelingen på Kirkenes sykehus skal innføre Insta 800 i løpet av året. Ti av renholderne på avdelingen holder også på med fagbrev. 32 > Verdiskaperne Bankfolk og skatteadvokater bidrar til at fellesskapet går glipp av store pengesummer, viser en britisk rapport fokusforfatteren har sett på. 36 > Trikkefører tiltalt – Har brukt millioner på utredninger Det borgerlige styret i Fredrikstad kommune har, ifølge Fagforbundet, brukt mellom sju og åtte millioner kroner de to siste årene på å lage utredninger. – I en tid hvor kommunen går mot et underskudd på 70–80 millioner kroner, syns vi det er oppsiktsvekkende at posisjonen svir av den ene millionen etter den andre på utredninger, omstilling og konkurranseutsetting som ikke kaster en krone av seg, sier lederen i Fagforbundet Fredrikstad, William Gulbrandsen, til avisa Demokraten. – Pengene den politiske ledelsen velger å bruke på sine mange utredninger, tas av driftsbudsjettene. Det vil si at det er kommunens brukere som får redusert sitt tilbud på grunn av denne pengebruken, fortsetter han. Like etter påske la det lokale Fagforbundet fram et notat som viser hva utredninger og omstillinger så langt har kostet kommunen. Frps gruppeleder i kommunen, Bjørn Laabak, avviser at utredninger og omstillinger har kostet så mye som Fagforbundet Fredrikstad hevder. Han er også overrasket over at lokalforeningens notat er sendt til avisene og ikke til byens politikere. PF Politiet har tatt ut tiltale for uaktsom kjøring og brudd på vikeplikten mot en trikkefører i Oslo etter en ulykke i en rundkjøring i 2008. Sju personer ble skadet i ulykken, to av dem alvorlig. Ifølge påtalemyndigheten var det allerede et kjøretøy inne i rundkjøringen da trikken kjørte inn. Tar tiltalen tungt – Førere av så store kjøretøy må være ekstra på vakt, sier politifullmektig Einride Torkildsen Kjørri ved Oslo politidistrikt til NRK. Den tiltalte føreren sluttet å jobbe som trikkefører etter ulykken. Ifølge hans advokat, Halldis Winje, er han skuffet over tiltalen. – Det er en alvorlig tiltale, og han tar det tungt, sier hun til NRK. Ønsker bedre regler Ulykken som har ført til tiltale, er bare én av 113 kollisjoner i rundkjøringer som Oslo Sporvognsdrift har registrert de siste tre årene. Oslo Sporvognsdrift mener derfor at både bedre regler og bedre merking må til for å hindre nye ulykker. – Vi ønsker varsellys i asfalten i rundkjøringer der trikken kjører gjennom, sier Ola Floberg, leder i Sporvognsklubben i Fagforbundet Oslo Sporveiers Arbeiderforening til avisa Aften. TILTALT: En trikkefører i Oslo er tiltalt for brudd på vikeplikten og uaktsomhet etter en kollisjon i en rundkjøring i 2008. – Det er en særnorsk regel at trikken bare har forkjørsrett ut av rundkjøringer. Vi mener trikken må ha forkjørsrett gjennom hele, sa kommunikasjonssjef Cato Asperud i Oslo Sporvognsdrift noen dager etter ulykken. Han mener at en slik regel vil gjøre det enklere å skilte, og at den vil gi bedre flyt i trafikken, og han beklager at de ikke hadde fått gjennomslag for en slik endring. Harald Gjeldsvik, som er juridisk seniorrådgiver i Vegdirekto- ratet, mener imidlertid at en slik endring av vikepliktreglene bare ville føre til flere farlige situasjoner i trafikken. – Vi forutsetter at trikkeførerne i opplæringssammenheng får kjennskap til at de har vikeplikt inn i rundkjøringene, men må hjelpes ut for at de ikke skal sperre annen trafikk. På vei ut har trikken dessuten ikke like stor fart, sa han til Aften. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 5/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonSAM