AKTUELT Raser mot kutt i planene for kollektivfelt Kollektivkampanjen raser etter at Statens Vegvesen i handlingsplanen fram til 2013 kutter i planene om å bygge ut kollektivfelt. – I Nasjonal transportplan lovte regjeringen å bygge 80 kilometer kollektivfelt fram til 2019. Når Vegvesenet nå bare skal lage ni kilometer fram til 2013, begynner det å likne løftebrudd, sier Iver Aastebøl i Kollektivkampanjen til deres egen nettside. I stedet ønsker Vegvesenet å prioritere oppgradering av holde- plasser i årene som kommer. – Hva skal vi med bedre holdeplasser når bussene ikke kommer tidsnok, spør Aastebøl. – Alle vet at standarden på buss- holdeplasser har lite å si for kollektivtilbudet sammenliknet med bedre framkommelighet. I stedet for å gi bussen plass på bekostning av privatbilene, velger vegmyndighetene heller å pynte litt, mener han. Han er ikke enig med Vegvesenet i at det er usikkert om det går an å bygge 80 kilometer kollektivfelt innen 2019. – Veiene ligger der. Det er bare å finne fram malingsspannet og merke om. Hvis de lager kollektivfelt mellom Oslo og Asker, betyr det 15 nye kilometer. Da har de allerede klart en firedel av målet, sier han.    PF 28 > Fagbladet 5/2010 Vinje best på service For tredje gang har Vinje kommune vunnet pris for god service. Denne gangen går de helt til topps, som best i landet. Forbrukerrådet har henvendt seg til 150 kommuner på e-post og telefon for å undersøke service og kunnskapsnivået på tekniske tjenester. En av tre henvendelser ble ikke besvart. Vinje i Vest-Telemark høster anerkjennelse som Norges beste servicekommune. – Vinje gir hjelp i 12 av 13 henvendelser, og oppnår 88 av 100 mulige poeng. Med det er Vinje den kommunen som er aller best til å svare på spørsmål om tekniske tjenester. Det er spesielt på e-post og telefon Vinje gir god hjelp. Nettsidene er det svakeste punktet, skriver Forbrukerrådet om resultatet. Forankret i toppledelsen På Fagforbundets fagdager for servicetorgansatte i april fortalte leder Eystein Matheussen ved tjenestetorget i Vinje at en viktig grunn til at de lykkes, er forankring i kommunens toppledelse. Før tjenestetorget ble opprettet, var kommunen slett ikke god på service. Under omorganiseringen til to-nivåmodell ble bedre service et hovedpunkt i avtalen med alle ledere i kommunen, opplyser Matheussen. Han lister opp tre viktige elementer for å lykkes: samarbeid, organisering og kompetanse. – Vi har dyktige medarbeidere. Service er et fag, understreker Matheussen. Han legger stor vekt på tilgjengelighet. Ansatte i kommunen er blitt mye flinkere til å si fra når de går i møte, når de er tilbake, og de har med seg mobiltelefon når de er ute av kontoret. Kommunen har hele tre sentralbord på tjenestetorget for å sikre innbyggerne raskt svar. De som betjener telefonen, har også publikumskontakt. Bygger kompetanse Matheussen understreker viktigheten av en god tone overfor publikum og Foto: Miguel Lorwe Illustrasjonsfoto: Bente Lorentzen/Natut og Ungdom fbaargang2010 fbseksjonSAM