Sindre Nørgaard har et sterkt ønske om å bidra til et bedre klima og anvendt miljøvern i praksis, og han har gjort mange ulike grep på Lilleaker skole for å spare energi. Samtidig har han en klar filosofi om at energisparingen ikke må gå ut over arbeidsmiljøet til ansatte og elever. – Poenget er jo å bruke energien smartere, ikke at elever og lærere skal gå rundt og fryse, sier han med et lite smil. Store besparelser For tre år siden begynte Sindre Nørgaard på Lilleaker skole, og han startet raskt med å tenke gjennom hvor det var mulig å spare energi. – Vi har tre bygg og fem vifteanlegg på skolen. Det første året måtte alt styres manuelt på hvert sted, men høsten 2008 ble det montert et sentralt driftsanlegg (SD-anlegg), og nå kan jeg programmere alt fra kontorpulten min, forteller han. I 2008 sparte skolen 22,8 prosent energi i forhold til budsjettet, og året etter var besparelsen på 26,4 prosent. Totalt har Lilleaker skole i disse to årene redusert energiforbruket med ca. 399.000 kWt, omtrent det samme som årlig trengs for å varme opp 20 leiligheter. Flere tiltak Ett av flere konkret tiltak er at Sindre satte i gang reservebrenneren i fyrrommet, i stedet for hovedbrenneren. Effekten var nemlig stor nok, men energiforbruket var mindre på reservebrenneren. Etter at han hadde endret tidsinnstillingene og trimmet anlegget, ble forbruket ytterligere redusert. I tillegg kjøpte han inn tre små ovner som brukes på steder der det ikke er nødvendig å varme opp med det store sentralvarmeanlegget. Sist, men ikke minst har han understreket både overfor elever og skolepersonale at de ikke skal åpne vinduene, men skru ned varmen hvis de ønsker å redusere temperaturen. – Vi har temperaturregulering i hvert klasserom, og både lærere og elever er blitt veldig flinke til å bruke dem, forteller hovedverneombud på skolen, Hanne Pedersen. 30 > Fagbladet 5/2010 Viktig arbeidsmiljø Rektor Bjørn Terje Hauge er svært godt fornøyd med den jobben Sindre har gjort for å redusere energiforbruket. Samtidig er han veldig klar på at inneklimaet og arbeidsmiljøet er et samspill mellom alle som jobber på skolen – både elever, lærerer og øvrige ansatte. – Vår skolevaktmester har også vært flink på den biten som handler om dialog og samspill. Sindre Skolevaktmester Sindre Nørgaard har spart betydelige energiutgifter ved Lilleaker skole i Oslo de to siste årene. Tekst og foto: PER FLAKSTAD har vært åpen for innspill fra de andre ansatte og fleksibel når han har programmert de tekniske anleggene våre, sier Hauge. brukes – Energi fbaargang2010 fbseksjonSAM