kan smartere Varige løsninger – Folk trenger lys og varme, slår Sindre Nørgaard fast. – Jeg ønsker å bidra til varige løsninger som reduserer energiforbruket over tid, ikke raske stunt som i den store sammenhengen har minimal effekt. Hovedverneombud Hanne Pedersen har ikke fått noen tilbakemeldinger på at energisparingen har gått ut over arbeidsmiljøet. Hun SPARER PENGER OG MILJØET: Lilleaker skole i Oslo har spart mye penger på å redusere energiforbruket. Fra venstre: rektor Bjørn Terje Hauge, skolevaktmester Sindre Nørgaard og hovedverneombud Hanne Pedersen. ansatte er godt fornøyd med dialogen som de har med skolevaktmesteren. – Sindre er veldig flink til å reagere raskt når han får tilbakemeldinger og ønsker. Dialog og tillit Sindre Nørgaard selv berømmer samarbeidsklimaet ved Lilleaker, og mener at skoleledelsens holdninger til de ansatte er en viktig nøkkel til innsatsviljen. – Her blir jeg sett og respektert, og mine synspunkter veier like tungt som andres. Det er en holdning som ansporer til ekstra innsats, forteller han. – Vi har som mål at tillit og åpen kommunikasjon skal være en viktig del av arbeidsmiljøet, sier rektor Bjørn Terje Hauge. Viser vei – Jeg føler at vi er en foregangsbedrift, og syns det er viktig å få fram at også det offentlige kan gå foran og vise kreative utviklingsveier, sier Sindre Nørgaard. – Innsparingspotensialet til skoler rundt om både i Oslo og landet for øvrig er ganske enormt. Her kan det frigjøres veldig store summer som kan brukes på andre ting, for eksempel flere lærere, nye skolebøker eller nytt undervisningsutstyr, fortsetter han. Skolene i Oslo har et økonomisystem med ganske selvstendige budsjetter. Det vil si at de må spare inn igjen overforbruket, men kan samtidig disponere overskuddet. – Slik sett kan vi styre en del selv, og vi har valgt å bruke de pengene skolen har spart på redusert energiforbruk til blant annet nye pulter og skolebøker, sier rektor Bjørn Terje Hauge. opplever også at de Fagbladet 5/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonSAM