Renholderne i Lunner kommune i Oppland fikk harde sparekrav i 2003. Riset bak speilet var konkurranseut- setting. Men de klarte kravene, og var flinke til å dokumentere hva de hadde spart. Dermed er renholdet fortsatt kommunalt. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk har startet et større prosjekt for renholdsmedlemmene. Dels skal prosjektet bidra til å profesjonalisere renholderne gjennom å påvirke stadig flere kommuner og fylkeskommuner til å ta i bruk den nordiske standarden NS Insta 800. Samtidig skal prosjektet bidra til å skolere ressurspersoner innen renhold til å følge med på den lokale politikken, og sørge for et godt tillitsvalgtapparat og god argumentasjon hvis det er fare for konkurranseutsetting og privatisering. Ordinært arbeid – Strengt tatt burde ikke dette kalles et prosjekt. Det er snarere ordinært fagforeningsarbeid satt i et ordentlig system, sier rådgiver Karianne Hansen Heien i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. Før påske holdt seksjonsadministrasjonen et seminar for 25 renholdere fra hele landet. Meningen er at disse skal bli ressurspersoner både når det gjelder faglig utvikling og arbeidet med å innføre Insta 800 og når det gjelder samfunnsarbeid og holdningsskapende arbeid mot konkurranseutsetting. – Nesten alle på seminaret er også medlemmer i et SST-fylkesstyre. Derfor har den kunnskapen de får om konkurranseutsetting også overføringsverdi til andre utsatte yrkesgrupper, sier Hansen Heien. Mye å lære – Seminaret var lærerikt, både yrkesfaglig og i forhold til politisk arbeid. Vi har jobbet med hovedavtalens bestemmelser om drøftingsplikt når arbeidsgiver skal gjøre vesentlige endringer i arbeidssituasjon, og vi har diskutert betydningen av å ha god kommunikasjon med politikerne og komme tidlig inn i de politiske prosessene, forteller Jose Fuenzalida Pino fra Lillesand, Gerd Ask Larsen fra Lunner og Ann-Helen Porsmyr fra Fredrikstad. Alle tre jobber i kommuner hvor renholdet er kommunalt, men spesielt i Frp-styrte Fredrikstad har det vært svært konkrete planer om å konkurranseutsette blant annet renhold. – Selv om vi foreløpig har klart å holde det kommunalt, blir det til at alle strekker seg mer enn kanskje godt er for å beholde jobbene sine, sier Ann-Helen Porsmyr. – I Lillesand har vi et godt forhold til både brukere og de fleste politikerne, men renhold er en så konkurranseutsatt tjeneste 32 > Fagbladet 5/2010 Ble mer effek – slapp fbaargang2010 fbseksjonSAM