at det hele tiden er viktig å være på vakt og følge med, sier Jose Fuenzalida Pino. Dialog og dokumentasjon I Lunner kommune har renholderne jobbet aktivt mot å bli konkurranseutsatt. I 2003 fikk de tøffe krav om å spare 750.000 kroner i årlige driftsutgifter. Hvis ikke, risikerte de en diskusjon om å konkurranseutsette hele tjenesten. Dermed satte de i gang en stor omstillingsprosess der de i ettertid kunne doku- mentere at tiltakene de gjennomførte hadde spart kommunen – ikke bare for 750.000, men for halvannen million kroner. – Vi satset mye på å dokumentere tiltakene våre og vise hvilke besparelser de ga, sier driftsleder Hilde Ekeren. – Vi hadde også en veldig god dialog med brukerne hvor vi forsøkte å synliggjøre jobben vår og hva den betydde, sier tillitsvalgt Gerd Ask Larsen. Av tiltakene som ble satt i verk, var blant annet tørt renhold med mikrofiber. Renhol- det ble lagt om til dagtidsarbeid, og det ble kjøpt inn noen flere og mer effektive high speed-maskiner. – I tillegg argumenterte vi overfor politikerne hvilke konsekvenser det ville få å konkurranseutsette renholdet, blant annet at det var daglig renhold de ville få en pris på, og at oppskuring og boning, periodisk renhold og vindusvask var arbeid som kostet ekstra, sier Gerd Ask Larsen. Store stillinger Renholdet i Lunner er organisert under bygg og eiendom, og består av 24 ansatte som dekker 20 årsverk. Det betyr at de fleste går i hele eller nesten hele stillinger. – Vi har jobbet med dette i noen år nå. Hver gang noen i små stillinger har sluttet, har vi sett om denne stillingsbrøken kunne slås sammen med en annen for på den måten å få en større stilling, forteller Hilde Ekeren. – Vi hadde en periode der flere sluttet samtidig, så dette har egentlig gått veldig greit. Men enkelte renholdere må jobbe på flere steder, legger hun til. Saynab Sheik Ahmed har rådhuset som sin arbeidsplass i en 75 prosents stilling, og hun stortrives i jobben. – Dette er et veldig godt sted å jobbe. Folk er hyggelige og setter pris på det jeg gjør, og de er flinke til å rydde, slik at jeg kommer til med moppen, forteller hun. Lidya Berhe Ghebre vasker i en barnehage, og har foreløpig en 26 prosent stilling. – Jeg begynner litt før stengetid og gjør rent til litt etter at barnehagen er stengt. Det er et opplegg jeg trives godt med, sier hun. Borghild Hammer og Gerd Ask Larsen har begge fulle stillinger, men det betyr at de må arbeide i flere barnehager, på brannstasjonen, i hver sin svømmehall og i noen andre kommunale bygg. I tillegg har Gerd en stilling der hun kan være litt fleksibel i forhold til sykdom i avdelingen. Fagbladet 5/2010 > 33 DIALOG: Renholderne i Lunner har klart å beholde renholdet som en kommunal tjeneste. Fra v: Borghild Hammer, Gerd Ask Larsen, Saynab Sheik Ahmed og Lidya Berhe Ghebre. ektive konkurranse fbaargang2010 fbseksjonSAM