FOKUS «You are the wealth creators, the men and women who make our nation more prosperous,» sa den britiske statsministere i en tale til finansfolket i City of London i 2003. En rapport som nettopp er framlagt, viser at han er langt fra sannheten. > ROLV RYNNING HANSSEN Iska, Internasjonalen for stats- og kommuneansatte Fokusforfatteren tar for seg en britisk rapport som viser hvordan mange lavlønte bidrar til verdiskapning for fellesskapet mens f.eks. bankfolk bidrar til det motsatte. Renholdere skaper større verdier enn bankfolk NEW ECONOMIC Foundation kom nettopp med en sammenlikning av hvilke verdier ulike yrkesgrupper skaper, og den snur velkjente oppfatninger – mest mediaskapte oppfatninger – på hodet. Renholdere på sykehusene skaper verdier for 10 pund for hvert pund de mottar i lønn. I motsetning til dette viser rapporten at bankfolk har en ødeleggende effekt på den globale økonomien. For hvert pund de tjener, ødelegger de verdier for sju pund. BANKFOLK, REGNSKAPSFØRERE og skatteadvokater skader landene ved måten de unndrar penger som er tilgjengelig for fellesskapet. Derimot skaper de typisk lavlønte yrkesgruppene store verdier. Alt dette kommer fram gjennom å ta i betraktning det totale bidraget ulike yrker gir til samfunnet, hvor også miljø er tatt med. Typisk lavlønte jobber som renholdere, barnehage/barneparkansatte og renovatører/gjenvinningsarbeidere, er med i undersøkelsen. Og resultatet var det samme for alle grupper. De typisk høytlønte jobbene, som dagens økonomiske system prioriterer, tilfører ingenting til samfunnet, tvert om har de en meget ødeleggende effekt på samfunnsøkonomien. EILIS LAWLOR fra New Economics Foundation slår i et intervju med BBC fast at lønnsnivåene oftest ikke gjenspeiler de reelle verdiene som blir skapt. Samfunnet trenger en lønnsstruktur som belønner jobbene som skaper mest samfunnsmessig nytte, heller enn å belønne de som skaper profitt på bekostning av samfunnet og miljøet. Hun påpeker at det er galt at bankfolk oppnår enorme lønninger ved blant annet å bringe det finansielle systemet til randen av kollaps og ved å ignorere miljøet. DET SOM HAR VÆRT fraværende i debatten, både i Storbritannia og her hjemme, er å se verdien av jobbene ut fra både hva som skapes og hvilken skade samfunnet påføres. For samfunnet er det nødvendig å se hva som tilføres av økonomisk aktivitet, hvordan man bidrar til fellesøkonomien og hvordan virksomheten skaper arbeidsplasser. Dette er klassiske argumenter for å betale ledende finansfolk høye lønninger. Samtidig må man også beregne kostnaden ved blant annet finanskrisa og liknende hendelser som ødelegger den økonomiske kapasiteten til et land, samt kostnadene som påføres de offentlige finansene, seinest ved ulike regjeringers støtte til bank- og finansinstitusjonene. Samtidig er det tydelig at våre tradisjonelle lavlønnsgrupper er undervurdert, ja feilvurdert. De snakkes om som en kostnad, Jobb Verdiskapning pr. pund i lønn Årslønn i pund Elite bankansatt -7 500.000–80 mill. Omsorg for barn 9,5 10.000–13.000 Renholder sykehus 10 timelønn 6,26 Skatteplanleggere 47 75.000–200.000 Renovatører/ gjenvinning 12 timelønn 6,10 36 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM