FOKUS «De typisk høytlønte jobbene, som dagens økonomiske system prioriterer, tilfører ingenting til samfunnet.» men det er disse som virkelig gir bidrag til samfunnet gjennom jobben de gjør. Tenk bare på hva som skjedde når man skar ned på renholdet i sykehusene i Storbritannia; antall dødsfall økte på grunn av infeksjoner. Man kan ikke kalkulere prisen på dødsfall, men man kan beregne prisen for ekstra netter på sykehus på grunn av infeksjoner (manglende renhold). Slike enkle fakta kjenner alle våre lavlønte og undervurderte medlemmer. La oss håpe denne britiske rapporten kan bidra med argumenter for å få mer rettferdige lønninger og ikke minst en mer positiv holdning til jobben de gjør. Hele rapporten finner du på www.neweconomics.org/sites/ neweconomics.org/files/ A_Bit_Rich.pdf Fagbladet 5/2010 > 37 Illustrasjon: Vidar Eriksen fbaargang2010 fbseksjonSAM